Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Pogledi na studije


Fakultet za medije i komunikacije (FMK)

Žuna Ljubičić, studentkinja III godine psihologije


Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Dušan Sadiković, student biologije


Matematički fakultet

Branka Milivojević, student statistike, finansijske i aktuarske matematike


Fakultet veterinarske medicine

Uroš Glavnić, student veterinarske medicine


Fakultet za medije i komunikacije (FMK)

Vladimir Vlajić, student komunikologije


Fakultet političkih nauka

Sanja Nasevski, student novinarstva


Geografski fakultet

Miloš Pavlović, student geografije, predsednik studentskog parlamenta


Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Rastislav Stojisavljević


Filološki fakultet

Silvan Vesnić, student