Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Obrazovanje na daljinu je imperativ savremenog obrazovnog sistema koji treba da omogući cjeloživotno obrazovanje (bolonjski princip “life-long learning”) i da bude obrazovna podrška savremenim postindustrijskim društvima znanja (knowledge society) koja na taj način prerastaju u društva učenja. Kada student završi prvi ciklus studija i preuzme bilo koju od društvenih funkcija (posao, vlastita porodica, političke, socio-kulturne i druge obaveze), više ne može da dopunjava svoje obrazovanje na klasičan način “iz školskih klupa”, a tokom životne karijere će imati stalne obrazovne potrebe. Jedini način da pomiri ovu prividnu protivrječnost (savremenih obrazovnih potreba i tradicionalnih obrazovnih metoda i oblika) je kroz fl eksibilne obrazovne obrasce, koji uz klasične metode učenja uključuju i obrazovanje na daljinu i neformalne oblike obrazovanja. U SAD više od 2000 akreditovanih visokoškolskih ustanova nudi obrazovanje na daljinu kao legitiman oblik studija.
U sistemu učenja na daljinu Panevropskog univerziteta nalazi se veliki broj studenata koji imaju otvorene aktivne naloge za pristup zaštićenom WEB modulu obrazovanja na daljinu, koji im omogućava efi kasnu pripremu ispita uz korišćenje odgovarajućih izvora za učenje plasiranih kroz sistem.
Prema dosadašnjim reakcijama studenata, iskustvima u višegodišnjem razvoju i uvođenju ovog oblika nastavnog procesa, te na osnovu anketa koje je Panevropski univerzitet sprovodio među studentima, možemo sa sigurnošću  konstatovati da su studenti zadovoljni ovim načinom studiranja, fleksibilnošću i efikasnošću nastavnog procesa, kao i kvalitetom znanja i kompetencijama koje dobijaju kroz ovakav studij.
Resurse sistema učenja na daljinu mogu da koriste svi studenti bez obzira na vrstu, tip, nivo i mjesto izvođenja studija, ali zbog troškova po osnovu autorskih prava akademskog osoblja, pristup ovim resursima nije uključen u cijenu školarine.

Opširnije o učenju na daljinu pročitajte u brošuri.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog