Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Sportski menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Stručno-teorijske sportske nauke, Praktične sportske nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

Fenomen sporta i fizičke kulture, sportskih nauka bilo da su izvorne, multidisciplinarne ili aplikativne, sportskih delatnosti i ostalih delatnosti vezanih za sport, fenomen vrhunskog sporta kao poziva i delatnosti, te "rekreacije" i "wellnessa" kao svakodnevne prakse i "veštine življenja", predstavljaju bitan element zapadne (savremene) civilizacije, koji je jednako legitiman sa stanovišta obrazovnih potreba, kao i institucionalnog obrazovanja u oblasti prava, ekonomije ili u fundamentalnim i tehničkim naukama.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  1. Menadžer u sportu - 180 ECTS (Studijski program: Sportski menadžment)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

  1. Diplomirani menadžer u sportu - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog