Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Sestrinstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: SESTRINSTVO

SestrinstvoDiplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na studijskom programu "Sestrinstva" osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove: stručne poslove diplomiranog medicinskog tehničara/sestre (bachelor zdravstvene nege) u specijalističkim oblastima: intenzivne zdravstvene nege i urgentnog zbrinjavanja, nege u infektologiji, nege internističkih bolesnika, pedijatrijske nege, nege hirurških bolesnika, gerijatrijske nege, akušersko-ginekološke nege, nege onkoloških bolesnika, nege psihijatrijskih bolesnika, nege u neurologiji, nege u oftalmologiji, nege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini, zatim stručne poslove: radiološkog asistenta, stomatološkog asistenta i hirurškog asistenta – instrumentarca, te asistenta u terapijsko-dijagnostičkim procedurama,također i rukovodeće poslove: rukovodioca/organizatora procesa nege i zbrinjavanja pacijenata u domovima zdravlja, odjelima, poliklinikama, klinikama, kliničkim centrima i institutima, rukovodioca službi/sektora za nabavku lekova, sanitetskog i ostalog materijala, poslove vezane za edukaciju i javno zdravstvo: profesora-instruktora zdravstvene nege u srednjim medicinskim školama, edukatora u sistemu javnog zdravstva i porodične medicine.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 

  1. Medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

  1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 240 ECTS

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog