Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Preduzetnički menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Preduzetništvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

Preduzetnički menadžmentGeneričke sposobnosti studenta pretpostavljaju:

a/ Sposobnost analize (koja pretpostavlja sposobnosti):

 • Identifikacije poslovnog okruženja u kojem se odvija rešavanje problema;
 • Definisanje pretpostavki i ciljeva za rešavanje problema;
 • Utvrđivanje resursa i kompetencija koji su neophodni da bi se rešio problem;

b/ Sposobnost izbora;

 • Sposobnost donošenja odluka;
 • Svijest o stepenu neizvesnosti i rizicima koji su vezani za donošenje odluke;
 • Uviđanje implikacija i konsekvenci koje donosi izbor;
 • Sposobnost argumentovanja i odbrane odluke.


c/ Sposobnost implementacije pretpostavlja:

 • Planiranje i organizaciju za izvršenje poslova/zadataka
 • Odgovarajuće podešavanje parametara
 • Izbor opcije i donošenje odluke
 • Argumentovanje i sprovođenje odluke
 • Razumevanje i svjesnost
 • Veštine rukovođenja


Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

 

 1. Ekonomista - 180 ECTS (Studijski program: Preduzetnički menadžment)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

 1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)


Preuzmite listu predmeta po godinama studija.

 
Vesti o studiranju

 • Nacionalna matura, pa onda na fakultet u Srbiji Nacionalna matura, pa onda na fakultet u Srbiji
  Današnji učenici prvog razreda srednjih škola i gimnazija za četiri godine umesto dosadašnje mature imaće "američku" - polagaće završni ispit koji će biti i jedini uslov za upis na fakultete.
  21.02.2018

 • Cela plata za pripremu budućeg brucoša Cela plata za pripremu budućeg brucoša
  Od oko 220.000 studenata na državnim univerzitetima i visokim školama polovina ih je na državnom budžetu, dok ostali studiranje plaćaju iz svog džepa i zato svakoj novoj generaciji brucoša nije…
  19.02.2018

 • Svetski univerziteti - kako izabrati pravi Svetski univerziteti - kako izabrati pravi
  Upisati i završiti fakultet u svetu velika je investicija u budućnost. Kada steknete dugo željenu diplomu dobijenu stalnim zalaganjem i učenjem, obično se nađete na prekretnici ‒ kuda i kako…
  19.02.2018

Saveti za polaganje prijemnog