Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Diplome Panevropskog univerziteta su priznate u: SAD-u, Novom Zelandu, Austriji, Njemačkoj, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Švajcarskoj, Češkoj, Norveškoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Sudanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i dr.
Studenti univerziteta su višestruko nagrađivani zlatnim i srebrnim medaljama na međunarodnim izložbama ideja, inovacija i stvaralaštva: „INOST 2011“– za rad „Diferencijalna robotizovana platforma SKARABEJ.
Na 26. međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva „Tesla fest“ u Novom Sadu Mirzi Ramičiću, studentu Fakulteta informacionih tehnologija, za rad „Solario ekološka robotizovana platforma“, Moskovski međunarodni salon inovacija i inovacionih tehnologija „ARCIMEDES“ dodijelio je najprestižniju nagradu - najbolja inovacija festivala. Za svoj rad Mirza je nagrađen i zlatnom medaljom „Tesla fest“, a zlatnu medalju dobio je i student Rajko Gojković za rad „Informacioni sistem o dolasku urban autobusa na defi nisane stanice“.

Na INOST-u 2012. godine naši studenti osvojili su zlatnu i srebrnu plaketu.

Tradicija odličnih rezultata se nastavila i na INOST-u 2013. godine kada su naši studenti za rad “Inteligentna solarna kuća” osvojili zlatnu plaketu, a rad “Plesni robo par” osvojio je srebrnu plaketu.
Naši studenti, kao članovi timova i vrhunski sportisti učestvuju u mnogim sportskim granama i ostvaruju vrijedne sportske rezultate. Studenti Panevropskog univerziteta su članovi omladinske fudbalske reprezentacije BiH, prvotimci FK Borac, članovi odbojkaške ženske reprezentacije BiH, članovi karate reprezentacije BiH. Student Panevropskog univerziteta je član reprezentacije BiH u Streetball-u koja je na svjetskom prvenstvu održanom u Kini osvojila prvo mjesto. Student Fakulteta sportskih nauka Dragan Pešić dvostruki je svjetski šampion u borilačkoj vještini K1, prvi i najbolji borac ultimatefight-a u BiH. Student Borislav Vujanović je amaterski prvak svijeta u kik boksu. Studenti Panevropskog univerziteta su učestvovali u planinarskoj ekspediciji koja je osvojila najviši vrh Latinske Amerike, Akonkagvu (6962 m).

Panevropski univerzitet je osvojio prvo mjesto već dvije godine uzastopno na tradicionalnom međunarodnom turniru u malom fudbalu u Banjaluci. Takođe, Panevropski univerzitet osvajač je najprestižnijeg i nezvanično najboljeg futsal turnira na Balkanu koji se već tradicionalno godinama održava u Derventi.
Studenti sportskih nauka Panevropskog univerziteta povezuju sportsku praksu i stiču neophodna teorijska znanja za bavljenjem vrhunskim sportom i unapređenjem sportske djelatnosti.
Internacionalna lingvokulturološka ljetna škola „Slovenski svijet – jedinstvo kultura“ (2011), održana je pod pokroviteljstvom Vlade Ruske Federacije. Grad domaćin Sunčev Brijeg u Bugarskoj okupio je studente slovenskih država i pružio mogućnost studentima da, osim svakodnevnog učenja ruskog jezika, učestvuju na festivalu i predstave državu iz koje dolaze. Naši studenti su predstavili Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku i na takmičenju osvojili visoko drugo mjesto, od ukupno 36 predstavnika slovenskih naroda iz svih slovenskih zemalja.

Centar za vođenje karijere
Panevropski univerzitet ‘’Apeiron’’ je okviru kolateralnih aktivnosti Univerziteta osnovao i Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre). Defi nisani su i sistematizovani sljedeći ciljevi Centra za vođenje karijere:
Stvaranje preduslova za organizovano i sistematsko posredovanje u promociji studenata Univerziteta na tržištu rada (u svrhu zapošljavanja, organizaciji radne prakse studenata, u daljem školovanju i zapošljavanju u zemlji i inostranstvu).
Stvaranje takvog univerzitetskog okruženja koje će omogućiti i pospješiti proces učenja za život (LLL - Life Long Learning) studenata Panevropskog univerziteta kroz razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja i sistematizovanja informacija o mogućnostima i opcijama produžetaka studija i učenja kroz formalne i neformalne oblike, na samom Univerzitetu ili u sistemu visokog školstva u zemlji i inostranstvu.
Kroz djelatnosti Centra razviti pretpostavke za formalizovanje i etabliranje ALUMNI kompleksa Univerziteta koji ne predstavlja samo skup bivših, sadašnjih i budućih studenata Panevropskog univerziteta, već istovremeno i skup njihovih međusobnih veza i uticaja do kojih je došlo zbog zajedničkog iskustva u procesu studiranja na Univerzitetu.
Prikupljanje informacija o globalnim i lokalnim kretanjima i potrebama tržišta rada za odgovarajućim obrazovnim profilima i specifičnim kompetencijama studenata.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog