Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Opšte-pravni studijski program

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pravo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: OPŠTE PRAVO

Opšte pravoOsnivanje kompetentne institucije pravnih nauka bazirane na nastavnim planovima i programima savremenih studija prava, promociji pravne države, ljudskih prava, međunarodnih pravnih normi, pravnih osnova savremene tržišne privrede, preduzetničkog i upravnog menadžmenta,

Cilj ovog studija je da se ponude duboka i operativna znanja iz područja inoviranih klasičnih pravnih nauka sa pragmatičnim i savremenim pristupom pravnoj nauci, modularno razvijenim i redizajniranim nastavnim programima prilagođenim reformskom studiju fokusiranom na područja primjene pravnih znanja i pravnu praksu, međunarodno pravo, studij evropske unije sa pravom evropske unije, precedentne pravne sisteme, poslovnu ekonomiju i poslovno pravo, primenjene političke studije, komunikologiju, organizacione nauke, poslovnu informatiku i dokumentaristiku, te metode savremenog upravljanja.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  1. Pravnik - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

  1. Diplomirani pravnik - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog