Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Menadžment javne uprave

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Upravne i organizacijske nauke, Menadžment,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT JAVNE UPRAVE

Menadžment javne upraveProgrami prvog ciklusa se fokusiraju na akviziciju osnovnih znanja da bi studente upoznali sa različitim poslovnim i javnim funkcijama i sa državnim okruženjem u kojima se ove funkcije odvijaju u ustanovama, institucijama, organima i organizacijama javne uprave i na različitim nivoima vlasti. Studenti takođe trebaju da se upoznaju i sa skupom osnovnih instrumenata za podršku administrativnom procesu, organizacionim i komunikacionim veštinama, zajedno sa sposobnošću da analiziraju i struktuiraju probleme uprave i organizacije.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

  1. Ekonomista - menadžer javne uprave - 180 ECTS (Studijski program: Menadžment javne uprave)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/
specijalističkog stepena

  1. Diplomirani ekonomista - menadžer javne uprave - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog