Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT BANKARSTVA FINANSIJA I TRGOVINE

Menadžment bankarstva, finansija i trgovineDa bi postigli ove obrazovne ciljeve u studiju prvog ciklusa studenti treba da iskuse različite tipove nastavnih metoda kao što su tradicionalna predavanja i vežbe, seminari, istraživački seminari, projektni zadaci, pedagoške radionice, problemski orjentisane radionice, laboratorijska nastava, demonstracioni časovi, studentska praksa i praktičan rad, radno orjentisane vežbe, izrada modela, rad na terenu, istraživački rad i rešavanje relativno jednostavnijih praktičnih funkcionalnih problema preduzeća u okruženju.

Povezano sa tim studenti treba da prođu i različite metode procjene znanja kojima se dokumentuju postignuti obrazovni postignuti odgovarajućim nastavnim i ispitnim metodama, gde studenti prezentuju ne samo nivo svoga osnovnog znanja, već i svoju sposobnost da koriste instrumente za podršku poslovnom procesu, da organizuju svoj rad, da komuniciraju u kontekstu svoga rada i da argumentuju rezultate.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

  1. Ekonomista - 180 ECTS (Studijski program: Menadžment bankarstva, finansija i trgovine)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

  1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, finansija, trgovine...)

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog