Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studijski program za Drumski saobraćaj i transport

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Saobraćaj,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

Drumski i gradski saobraćaj Akademska zvanja
a/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS
 1. Inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffi c Engineering - BTE)
b/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS
 1. Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS (Bachelor of Traffi c Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)

Deskriptori studija
Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.
 

Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa, posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena.
Svršeni studenti “Saobraćaja i transporta” sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu “Saobraćaj i transport”, odnosno “Inženjera saobraćaja”, ogleda se i u sposobnosti i spremnosti za samostalan rad:

U oblasti “Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem”

 • planiranje mobilnosti i njenih posledica;
 • analiza i praćenje izvora i odredišta putovanja;
 • analiza saobraćajnih tokova i određivanje kapaciteta saobaćajnica;
 • projektovanje saobraćajne signalizacije i sistema za upravljanje saobraćajem;
 • operativni rad u regulisanju i upravljanju saobraćajem;
 • rješavanje saobraćajnih problema u urbanim sredinama;

U oblasti “Bezbjednost saobraćaja”

 • prikupljanje, obrada i analiza podataka o saobraćajnim nezgodama;
 • ekspertize saobraćajnih nezgoda;
 • procjena štete;
 • prevencija saobraćajnih nezgoda;
 • analiza sistema obuke vozača;
 • predlaganje mjera i akcija za povećanje bezbjednosti u saobraćaju;

U oblasti “Tehnologija i organizacija transporta”

 • prikupljanje i obrada podataka o tokovima putnika i robnim tokovima;
 • defnisanje organizacije rada u putničkom i teretnom saobraćaju;
 • izbor vozila i određivanje itinerera u teretnom saobraćaju;
 • defnisanje trasa i broja linija u putničkom saobraćaju;
 • organizacija rada i upravljanje u preduzećima javnog gradskog prevoza putnika;
 • praćenje eksploatacionih pokazatelja rada vozača i vozila;
 • praćenje troškova i povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i profi tabilnosti u transportnim preduzećima;
 • operativni poslovi u transportnim preduzećima;

U oblasti “Špedicija, logistika i kombinovani sistemi transporta”

 • praćenje i formiranje robnih tokova u međunarodnom robnom prometu;
 • usluge organizovanja transporta tereta za treća lica;
 • organizovanje transporta primjenom modernih tehnologija kombinovanog transporta;
 • organizovanje i formiranje logističkih lanaca;
 • defi nisanje i organizovanje lanaca snabdijevanja;
 • organizacija rada u robno-transportnim centrima;
 • organizacija i upravljanje radom skladišta i skladišne pretovarne mehanizacije;

Pored osnovnih kompetencija, koje karakterišu saobraćajnu struku, treba istaći i značaj multidisciplinarnosti studijskog programa sa aspekta rada u javnim službama (ministarstva, lokalne samouprave, javna preduzeća). Inženjeri saobraćaja sa stečenim kvalitetnim znanjima iz više različitih oblasti inženjerstva, koji su uz to osposobljeni da analitički sagledavaju probleme i da deduktivno izvode zaključke, sa razvijenim sposobnostima
za timski rad, predstavljaju bitan kohezioni činilac u državnim službama zaduženim za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju i saobraćajnu infrastrukturu.
Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju transportnim sistemima. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu dobijenih podataka kao i da formuliše i donese odgovarajuće poslovne i tehničko-tehnološke odluke. Svršeni studenti «Saobraćaja i transporta» stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

 • Nacionalna matura, pa onda na fakultet u Srbiji Nacionalna matura, pa onda na fakultet u Srbiji
  Današnji učenici prvog razreda srednjih škola i gimnazija za četiri godine umesto dosadašnje mature imaće "američku" - polagaće završni ispit koji će biti i jedini uslov za upis na fakultete.
  21.02.2018

 • Cela plata za pripremu budućeg brucoša Cela plata za pripremu budućeg brucoša
  Od oko 220.000 studenata na državnim univerzitetima i visokim školama polovina ih je na državnom budžetu, dok ostali studiranje plaćaju iz svog džepa i zato svakoj novoj generaciji brucoša nije…
  19.02.2018

 • Svetski univerziteti - kako izabrati pravi Svetski univerziteti - kako izabrati pravi
  Upisati i završiti fakultet u svetu velika je investicija u budućnost. Kada steknete dugo željenu diplomu dobijenu stalnim zalaganjem i učenjem, obično se nađete na prekretnici ‒ kuda i kako…
  19.02.2018

Saveti za polaganje prijemnog