Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

Državne visoke škole

Pogledajte zašto škola ima  40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske decei) kao i iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača. Beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje sportskih trenera. 

Studijski programi:
Sportska Akademija Beograd - Visoka strukovna škola za sportske trenere
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad
Fakultet za sport i turizam - TIMS
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš
Panevropski Univerzitet Apeiron
Fakultet za menadžment u sportu