Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Zašto studirati na našoj Visokoj školi:
- zato što se diploma Visoke škole za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabeta priznaje u svim zemljama EU
- zato što je studiranje eksternog tipa, na daljinu (distančna forma)
- zato što su studenti, odlukom rektora, oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Studijski programi:
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Filozofski fakultet - Niš