Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Direkciona selekcija favorizuje:
 • 2. Fosfor ulazi u sastav:
 • 3. Razlika između molekula DNK i RNK je u:
 • 4. Označiti NETAČNU tvrdnju:
 • 5. Stvaranje adonozin trofosfata (ATR) se vezuje za:
 • 6. Proces, kojim se aktivnošću ćelijske membrane izbacuju supstance iz ćelije u vanćelijsku sredinu je:
 • 7. Aluvijalni nanosi nastaju:
 • 8. U oku kičmenjaka fotoreceptori se nalaze u:
 • 9. U procesu precišćavanja otpadnih voda postupak neutralizacije obuhvata:
 • 10. Zakon „sve ili ništa“ za srce znači:
 • 11. Genetički kod je:
 • 12. Koju od navedenih bolesti prenose insekti:
 • 13. Trem je:
 • 14. Uslov za dejstvo pankreasne lipaze je:
 • 15. U sastav RNK ulaze azotne baze: