Prijemni.infostud.com
 • 1. Supstituti su:
 • 2. Negativna stopa privrednog rasta naziva se:
 • 3. Koje su osnovne funkcije tržišta?
 • 4. Potrošnja je:
 • 5. Ako organizacija „Radi prave stvari" to znači da je:
 • 6. Serija međunarodnih standarda kvaliteta je:
 • 7. Zakon prosečnog profita obezbeđuje da se:
 • 8. Povećanje cene domaćeg proizvoda ga u odnosu na uvozne proizvode čini:
 • 9. Pravila i principe koji definišu pravilno i ispravno ponašanje zovemo:
 • 10. Ekonomski zakoni su:
 • 11. Biti likvidan znači:
 • 12. U zavisnosti od obima proizvodnje, odnosno stepena korišćenosti kapaciteta, troškovi mogu biti:
 • 13. Troškovi poslovanja preduzeća su: (moguće više odgovora)
 • 14. Stopa amortizacije je odnos između:
 • 15. Funkcija upravljanja podrazumeva donošenje sledećih odluka kojima se: (moguće više odgovora)