Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Merilo cene je__________________________a sa povećanjem merila cene cene svih roba će se_______________
 • 2. Supstituti su:
 • 3. Pravilnosti koje se ispoljavaju u ekonomskoj oblasti društvenog života su:
 • 4. Subvencionisanjem proizvodnje pšenice država:
 • 5. Produktivnost je:
 • 6. Renta je:
 • 7. Troškovi su:
 • 8. Prema fazama ciklusa reprodukcije u kojima su angažovana, sredstva preduzeća se dele na:
 • 9. Varijabilni (proporcionlani) troškovi zavise od
 • 10. Hiperinflacija je:
 • 11. Dve komponente ekonomske politike su monetarna politika i?
 • 12. Princip ekonomičnosti polazi od zahteva:
 • 13. Primarne funkcije u preduzeću su:
 • 14. Značajno povećana ponuda roba i usluga, ako ostale stvari ostaju nepromenjene (ponuda veća od tražnje) uslovljava:
 • 15. Šta predstavlja ukupna ponuda?