Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Začetnikom hotelskih klubova smatra se:
 • 2. Prihodi od inostranog turizma su na kraju 20.veka učestvovali u ukupnoj vrednosti izvoza roba i usluga u Španiji sa
 • 3. U koju grupu smeštajnih kapaciteta spadaju moteli i pansioni?
 • 4. Mogudi broj noćenja predstavlja veličinu koja se dobija
 • 5. Poželjno je da odnos između osnovnih i komplementarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj bude:
 • 6. Strategija reinžinjeringa ostvaruje se:
 • 7. Nevidljivi uvoz podrazumeva
 • 8. Sa porastom prihoda rast turističke tražnje je
 • 9. Ukalkulisane bruto zarade zaposlenih čine:
 • 10. U koju grupu uticaja spada uticaj turizma na zaposlenost stanovništva i nivo životnog standarda?
 • 11. Boljim korišdenjem kapaciteta fiksni troškovi po jedinici proizvoda i usluga
 • 12. Na koje segmente turista porast cena turističkih usluga relativno manje utiče?
 • 13. Šta su turistički motivi?
 • 14. Područje rada tehničke službe hotela obuhvata
 • 15. Ogist Eskofje je bio: