Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Označiti koja relacija predstavlja, prema Borovom modelu atoma vodonika, količina kretanja elektrona (gde je rn radijus orbite, a n glavni kvantni broj orbite) je:
 • 2. U vidljivom delu elektromagnetnog spektra je:
 • 3. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 4. Prvu kosmičku brzinu ima telo koje:
 • 5. Zvezdana paralaksa se koristi za određivanje:
 • 6. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na udaljenosti r, ako se udaljenost između njih poveća 3 puta sila će se:
 • 7. Satelit mase m kreće se oko planete mase M po kružnoj orbiti radijusa R. Vremenski period potreban za jednu revoluciju je:
 • 8. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je:
 • 9. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 10. Frekvencija na kojoj zvezda emituje maksimum energije direktno zavisi od njene:
 • 11. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 12. Treći Keplerov zakon glasi:
 • 13. Duga nastaje
 • 14. Neke od posledica Lorencovih transformacija iz Specijalne teorije relativnosti su:
 • 15. Fotoelektrični efekat je pojava: