Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Obeležiti veličine u bajtima koje su u rastućem redosledu:
 • 2. Šta predstavlja makro (macro)?
 • 3. Jedan od mnogobrojnih tipova zlonamernog softvera koji napada raćunare koji su povezani na Internet zove se:
 • 4. Rimski brojni sistem pripada grupi:
 • 5. JBuilder je?
 • 6. Da bi multimedijalni programi radili na računaru on mora imati?
 • 7. Prečice (engleski naziv je Shortcuts) se vizualno razlikuje od ostalih ikonica po:
 • 8. Zvučna kartica se priključuje na računar preko?
 • 9. Koju ekstenziju imaju fajlovi koji predstavljaju program za izvršavanje?
 • 10. Šta znači oznaka LCD na monitoru?
 • 11. Osam binarnih cifara (jedan bajt) može biti predstavljen sa najmanje koliko heksadecimalnih cifara?
 • 12. Datoteka je:
 • 13. Za čitanje DVD diskova koristi se?
 • 14. Naredba se sastoji od:
 • 15. Ako procesor vrši čitanje iz memorije na magistralu izbacuje: