Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Wikipedia je:
 • 2. U Microsoft Word-u za prelom strane, služi komanda:
 • 3. Operativni sistem je:
 • 4. Koja je skraćenica označava vrstu mrežnog priključka na računaru:
 • 5. COBOL je programski jezik namenjen za rešavanje?
 • 6. Binarni broj 11111111 preveden u dekadni format je broj?
 • 7. Procesor Pentium Pro koristi podnožje:
 • 8. Skup instrukcija za računar, napisan da bi se izvršila neka obrada je:
 • 9. Za brisanje znaka koji se nalazi levo u odnosu na kursor koristi se taster:
 • 10. Koja od navedenih karakteristika može da utiče na broj boja na monitoru?
 • 11. Izbacite uljeza u Power Point programu:
 • 12. Najveći broj PC računara naziva se na:
 • 13. Termin „informatika", koji je najpre korišćen kao sinonim za automatsku obradu podataka, potekao je iz:
 • 14. Topologija mreže je?
 • 15. Transfer vesti preko Internet-a ostvaruje se pomoću: