Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. IP je skraćenica od:
 • 2. Mrežni servis koji prevodi simboličku internet adresu u javnu IP adresu:
 • 3. Prevodioci su programi koji prevode programski kod na:
 • 4. Disk uređaj ima?
 • 5. Da bi bila ostvarena veza preko Interneta između dva računara, potrebno je da se:
 • 6. Šta je predmet izučavanja informatike?
 • 7. Ako se adresna magistrala proširi sa 20 na 24 bita to znači da je adresni prostor povećan sa:
 • 8. Konstanta je:
 • 9. MySpace je:
 • 10. Topologija mreže je?
 • 11. Pronalaženje određenog pojma ili objekta u programima pod Windows-om aktivira se istovremenim pritiskom na tastere:
 • 12. Pomoću kombinacije tastera ALT i F4:
 • 13. Karakter orijentisani periferijski uređaj računara je:
 • 14. Koji od navedenih uređaja je periferijski?
 • 15. Deo grafičkog interfejsa u Windows aplikacijama koji sadrži alate za rad prikazane pomoću tastera, ikona ili u nekom drugom grafičkom obliku, naziva se: