Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Šta je to rezolucija pri predstavljanju slika?
 • 2. Računsku "diferecijalnu" mašinu, 1812. godine izmeo je profesor matematike na Kembridžu koji se zvao:
 • 3. Šta je to password?
 • 4. Samo jedna od navedenih reči ne može da bude ime datoteke pod operativnim sistemom Windows
 • 5. RAM memorija je memorija koja omogućava:
 • 6. Ekran računara predstavlja njegovu:
 • 7. Formatiranjem hard diska:
 • 8. Prednost write-back tehnike ažuriranja je:
 • 9. U RAM memoriju se ne mogu upisivati, odnosno učitavati razni programi:
 • 10. B2C je skraćenica za:
 • 11. Šta znači prefiks "mega"?
 • 12. Skraćenica za prenos TV signala putem Interneta je?
 • 13. Bazični uslovni konstrukt u programskom jeziku glasi:
 • 14. Zbir brojeva F + 2 u heksadekadnom brojnom sistemu iznosi:
 • 15. Aplikativni meni grafičkog programa PAINT sadrži sledeće opcije?