Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Ustav i prava građana


 • 1. Nosioci suverenosti su:
 • 2. Podela vlasti vrši se na:
 • 3. Načelo jedinstvo vlasti nije zastupao:
 • 4. Vlada Republike Srbije donosi:
 • 5. Prema Ustavu Republike Srbije Predsednik se bira:
 • 6. Nastanak socijalne demokratije vezuje se za pojavu:
 • 7. Predsednik Republike Srbije podnosi ostavku:
 • 8. "Kolevkom" demokratije smatra se:
 • 9. Nedemokratski politički režimi su:
 • 10. Zakonodavni organ je:
 • 11. Skupštinu opštine čine:
 • 12. Skupštinski (konventski) sistem vlasti zasnovan je na:
 • 13. Trajnost sudske službe je međunarodni standard koji se odnosi na:
 • 14. O promeni Ustava Republike Srbije odlučuje:
 • 15. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je: