Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. U SQL-u ako želimo da obrišemo neku tabelu (sadržaj i strukturu) koristićemo sledeću naredbu ili skup naredbi:
 • 2. U Visual C++-u funkcija GetItemDlg vraća:
 • 3. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao public dostupni su:
 • 4. Preprocesor u jeziku C++ ima ulogu da:
 • 5. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:
 • 6. Termin SQL predstavlja:
 • 7. U programskom jeziku C++ unutar kontrolnog dela petlje (while) i slično moguće je definisati i inicijalizovati varijablu:
 • 8. Šta je tačno?
 • 9. U SQL-u da li se jedna tabela može povezati na samu sebe?
 • 10. U SQL-u Komanda INER JOIN vrši:
 • 11. Java podržava pointere?
 • 12. U programskom jeziku C sa aspekta korišćenja pointera, ime niza je istovremeno i:
 • 13. U programskom jeziku C++ objekti na Heap-u kreiraju se upotrebom operatora:
 • 14. U Javi Metodi deklarisani kao private mogu da se nasleđuju?
 • 15. Kojoj od navedenih operacija nije mesto u spisku?