Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Šta je viziranje?
 • 2. Rotonda označava:
 • 3. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 4. Veliki broj spomenika i nekropola na prostoru bivše Jugoslavije osmislio je arhitekta:
 • 5. Načelo svrsishodnosti i opravdanosti svakog arhitektonskog rešenja dominantno je u okviru:
 • 6. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 7. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 8. Armirani beton je nastao:
 • 9. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 10. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 11. Kablovski nosači karakteristični su za konstrukciju:
 • 12. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao:
 • 13. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 14. Šta je eklekticizam?
 • 15. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo: