Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Zoran nije došao u školu jer se razboleo. Odredite vrstu zavisne rečenice (po značenju) JER SE RAZBOLEO:
 • 2. Koje od navedenih književnih dela pripada drami apsurda?
 • 3. „Bežao sam kao mali od kuće, kroz vinograde, uz Dunav, po ševaru". Padežni oblici u rečenici su:
 • 4. U svom osnovnom značenju metafora je:
 • 5. Srpskoslovenski, koji je dugo bio u službi književnog jezika Srba, biva potisnut pred kraj prve polovine 18. veka:
 • 6. Vuk Karadžić je "Srpski rječnik" i „Srpsku gramatiku" napisao:
 • 7. Genologija je nauka:
 • 8. Kako se zove zbirka pesama koju je Frančesko Petrarka napisao o svojoj ljubavi prema Lauri?
 • 9. BLAGORAZUMEVANjE TRAŽIMZA ŽENE KOJE NISU DALEBOGU BOŽIJE NI CARU CAREVOKOJE NISU ZANjIHALEU KOLEVCI DETE...Ovo su stihovi iz zbirke pesama:
 • 10. Kome se obraća pesnik Đura Jakšić u pesmi Na Liparu? "Jeste li mi rod siročići mali? Il' su i vas možda, jadi otrovali? Ili vas je, slabe, progonio svet..."
 • 11. Poemu Đački rastanak je napisao:
 • 12. "Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka divnih rasejane kosti". Citirani odlomak je iz pesme "Gračanica" naše poznate pesnikinje:
 • 13. Kakvi su prema načinu artikulacije (izgovora) suglasnici P, B, T, D, K, G ?
 • 14. Koji jezik pripada južnoslovenskoj grupi jezika?
 • 15. Prvi srpski književni jezik bio je: