Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Najteži tip konflikta je:
 • 2. Sposobnost učenja i korišćenja starog iskustva u novim situacijama naziva se:
 • 3. Izaberi motiv koji ne pripada skupu:
 • 4. Učenje putem pokušaja i pogrešaka ispitivao je:
 • 5. Pojava bekstva u bolest javlja se kod konflikta:
 • 6. Koji motiv funkcioniše po principu homeostaze?
 • 7. Najvažniju ulogu za manifestovanje emocija ima:
 • 8. DNK je skraćenica od:
 • 9. Situacione teorije ličnosti drugačije se nazivaju:
 • 10. Način na koji prilazimo problemu, tj. u čemu vidimo teškoću problema je po Majeru:
 • 11. Izbaci uljeza:
 • 12. U društvene motive spada:
 • 13. Od svih Terstonovih faktora inteligencije, meru opšte inteligencije najviše predstavlja:
 • 14. Faze u razvoju inteligencije kod dece dao je švajcarski psiholog:
 • 15. U psihičke osobine ne spada: