Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Za pojavu masovne kulture pored ostalih razloga, potrebno je i postojanje:
 • 2. Koji nеmаčki sоciоlоg је uоčiо rаzliku izmеđu zајеdnicе i društvа?
 • 3. Šta je fenomenalizam?
 • 4. Pod društvenom delatnošću podrazumeva se?
 • 5. Šta je saznajni zadatak sociologije?
 • 6. Mala verska zajednica koju, po pravilu, odlikuju dobrovoljno članstvo, grupna ekskluzivnost, laičko sveštenstvo, je:
 • 7. Demografija je ...
 • 8. Partije i stranke su značajne društvene tvorevine?
 • 9. Kič je, pored ostalog, i:
 • 10. Šta je rad?
 • 11. Kakva je organizacija prostora na selu?
 • 12. Skup mera kojima društvo usmerava svoj demografski razvoj naziva se:
 • 13. Koja metoda se koristi zа аnаlizu i tumаčеnjе pоdаtаkа:
 • 14. Najznačajnije karakteristike naturalizma u sociološkom pristupu su?
 • 15. Liberalno shvatanje elita zastupao je: