Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Šta je religija?
 • 2. Da se svetsko stanovništvo uvećava geometrijskom progresijom, a sredstva za opstanak ljudi aritmetičkom progresijom, prvi je tvrdio:
 • 3. Društvena uloga je centralna kategorija:
 • 4. Šta je osnovni sadržaj bajke?
 • 5. Egalitarizam je:
 • 6. Biološka i sociološka naučna disciplina koja proučava odnose bioloških organizama i čoveka naziva se:
 • 7. Najvažnija politička ustanova civilizovanih društava naziva se:
 • 8. Futurologija je naučna disciplina koja proučava
 • 9. Stroga zabrana koja se smatra svetom i natprirodnom, a koju prate odlučne sankcije naziva se:
 • 10. Koje su revolucionarne promene nastale na prelasku iz robovlasništva u feudalizam?
 • 11. Ljudska zamisao, odnosno naša projekcija, da u čulnim predmetima "vidimo" još i nešto drugo zove se:
 • 12. Sociolog koji je smatrao da je birokratija nužna posledica uspostavljanja moderne pravne države i novog tipa "legalne vladavine" zove se:
 • 13. Liberalno shvatanje elita zastupao je:
 • 14. Proces sve veće međusobne ekonomske, političke, kulturne i svаke druge povezаnosti u sаvremenom svetu, zаsnovаn nа rаzvoju novih tehnologijа, nаzivа se:
 • 15. Koji je mislilac od sociologije očekivao da bude "vrednosno neutralna nauka"