Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Organizuje se pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita, u prvom i drugom konkursnom roku, za upis u prvu godinu u školskoj 2017/2018. godini, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na srpskom i engleskom jeziku.

Pripremna nastava na srpskom jeziku organizovaće se u periodu od 26. februara do 11. juna 2017. godine, toku 15 (petnaest) sedmica, nedeljom, iz svakog predmeta po 3 časa.

  • Amfiteatar 1 - Hemija - 9:00-11:30
  • Amfiteatar 1 - Biologija - 12:00-14:30
  • Amfiteatar 2 - Zdravstvena nega - 9:00-11:30
  • Amfiteatar 2 - Matematika - 12:00-14:30
  • Amfiteatar farmacije - Psihologija - 9:00-11:30

Raspored pripremne nastave za Fiziku biće naknadno utvrđen.

Pripremna nastava iz Zdravstvene nege, Psihologije i Fizike će se organizovati ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata-minimalno 10 ili više kandidata.

Pripremna nastava na engleskom jeziku organizovaće se u periodu od 17. do 31. avgusta 2017. godine, svakim danom u okviru navedenog perioda, ukupno 45 časova po predmetu, dok će se probni test održati 01. 09. 2017. godine, sve prema rasporedu koji će utvrditi Fakultet.

 


Izdvojene ustanove: