Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis na Matematički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Školarina

Iznos školarine za jednu školsku godinu osnovnih studija je 129.000 DIN za državljane Republike Srbije i 3.500 EUR za strane državljane. Za studente studijskog programa Matematika, modul Profesor matematike i računarstva, koji su državljani Republike Srbije, u školskoj 2016/17. godini se odobrava stimulativni popust u iznosu od 9.000 DIN (t.j. 150 DIN po upisanom ESPB).

 

Bodovanje

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

Broj bodova potreban za upis na Matematički fakultet, pregled 2010-2015.

 

Prijava kandidata na konkurs 

Prijava kandidata odvija se u dve faze – prva je elektronsko evidentiranje preko veb-a, a druga prijavljivanje i predaja dokumenata na šalteru Fakulteta.

U slučaju problema sa prijavljivanjem ili nejasnoća, kontaktirajte našu tehničku podršku na: upis2016@matf.bg.ac.rs ili +381(0)648650179

 

Prijemni ispit

 • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
 • Na prijemnom ispitu ima 20 zadataka.
 • Tačan odgovor nosi 3 poena.
 • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
 • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
 • Zaokruživanje odgovora „ne znam“ nosi 0 poena.

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita.

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog