Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

U cilju postizanja boljih rezultata na prijemnom ispitu, Mašinski fakultet u Nišu organizuje besplatnu pripremnu nastavu iz predmeta Matematika.

Pripremnu nastavu mogu da pohađaju svi kandidati za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskim programima Mašinsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

Prethodna prijava kandidata za pohađanje pripremne nastave nije potrebna već će se evidentiranje vršiti na prvom času nastave.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog