Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava za kandidate zainteresovane za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini biće organizovana od 15. juna (petak) do 20. juna (sreda) 2018. godine, izuzev nedelje.

Nadoknada za pripremnu nastavu iznosi 7.000,00 dinara. Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta broj 840–1818666–89 sa obaveznim pozivom na broj 742121023 i naznakom studijskog programa na kome će zainteresovani kandidat pohađati pripremnu nastave.

Dokaz o uplati dostaviti Službi za nastavu i studentska pitanja, kancelarija broj 2 (prizemlje), počev od 11. juna, a najkasnije do 15. juna 2018. godine, do 12 sati.

Odlukom Saveta Filozofskog fakulteta, kandidati koji su osvojili prvo odnosno treće mesto na takmičenju za učenike srednjih škola koje je u toku školske godine organizovao Fakultet, ne plaćaju naknadu za pripremnu nastavu (drugoplasirani, kao i prvoplasirani na takmičenjima Filozofskog fakulteta biće oslobođeni plaćanja naknade za polaganje prijemnog ispita, što je regulisano posebnom Odlukom i biće objavljeno na strani koja se tiče prijemnih ispita).

Kandidati koji nisu u mogućnosti da do 11. juna dostave Službi dokaz o uplati, mogu to učiniti slanjem skenirane uplatnice na e-mail adresu , ili faksom na broj 018/514-310, s tim što su u obavezi da u svakom slučaju original priznanice dostave Službi za nastavu i studentska pitanja 15. juna, najkasnije dva sata pre početka pripremne nastave.

Raspored  po studijskim programima i učionicama biće objavljen uoči početka pripremne nastave.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: