Prijemni.infostud.com


Studijski program - Klasične nauke

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Filologija, Istorija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Nastava klasičnih jezika ima svoju predistoriju u ustaničkoj Velikoj školi i Liceju od početka XIX veka. Godine 1875. osnovana je Katedra za klasične jezike i književnost, a 1900. je klasična filologija izdvojena u posebnu grupu.

Danas se na Odeljenju za klasične nauke na osnovnim, master i doktorskim studijama predaju predmeti iz oblasti grčke i latinske lingvistike, grčke i rimske književnosti, vizantijske filologije, poznolatinske filologije i kulturne istorije antike.

Na Odeljenju za klasične nauke predaje 15 nastavnika i studira oko 120 studenata.

Godina I - ispiti

 1. Grčki jezik I
 2. Istorija Grčke
 3. Latinski jezik I
 4. Pregled antičke književnosti
 5. Uvod u klasične nauke
 6. Strani jezik 1 (engleski 1, nemački 1, francuski 1, ruski 1, španski 1, italijanski 1) - bira se jedna

Godina II - ispiti

 1. Arheologija rimskog perioda
 2. Grčki jezik II
 3. Istorija Rima
 4. Kulturna istorija Vizantije
 5. Latinski jezik II
 6. Strani jezik 2 (engleski 2, nemački 2, francuski 2, ruski 2, španski 2, italijanski 2) - sudent izučava jezik koji je odabrao u prvoj godini.
 7. Klasična arheologija Grčke - hronologija i stil

 

Godina III - ispiti

 1. Vizantijska filologija I
 2. Istorijska gramatika grčkog jezika I
 3. Istorijska gramatika latinskog jezika I
 4. Metodika 
 5. Novogrčki jezik I

 

Godina IV - ispiti

 1. Istorija rimske književnosti
 2. Istorija helenske književnosti
 3. Završni rad

Izborni predmeti

Student bira tri izborna predmeta. Dva moraju biti sa matičnog, a jedan može biti sa drugih odeljenja.

 1. Interpretatio graeca; interpretatio romana; interpretatio orientalis
 2. Rimska urbanizacija
 3. Umetnost u rimskim provincijama centralnog Balkana
 4. Antička retorika
 5. Antička filozofija
 6. Vizantijska filologija II
 7. Istorija Vizantije
 8. Istorija religija
 9. Istorija starog veka
 10. Istorijska gramatika grčkog jezika II
 11. Istorijska gramatika latinskog jezika II
 12. Kulturna istorija srednjeg veka
 13. Novogrčki jezik II
 14. Osnovi latinskog stila
 15. Rano hrišćanstvo na Balkanu
 16. Recepcija antičke književnosti
 17. Srednjolatinska filologija
 18. Teorija antičke književnosti
 19. Arheologija i pisani izvori
 20. Balkanske provincije imperije - zavičaji rimskih careva
 21. Ikonografija na antičkom novcu
 22. Organizacija i razvoj rimskog limesa
 23. Počeci cirkulacije novca na centralnobalkanskom prostoru
 24. Rimska osvajanja na Balkanu
 
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog