Prijemni.infostud.com


Studijski program - Andragogija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke, Filozofija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Pedagogija, Psihologija,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Studijska grupa za andragogiju nastala je iz istoimenog smera na Odeljenju za pedagogiju 1979. godine. Na Grupi za andragogiju postoje osnovne, master i doktorske studije zasnovane na izučavanju većeg broja andragoških disciplina koje se bave opštim i specifičnim problemima učenja i obrazovanja odraslih. Na Grupi za andragogiju radi 7 nastavnika i 5 saradnika, a studira oko 200 studenata.

Godina I - ispiti

 1. Opšta andragogija  
 2. Opšta psihologija
 3. Osnovi pedagogije
 4. Statistika u istraživanju obrazovanja     
 5. Istorija obrazovanja odraslih     
 6. Logika sa opštom metodologijom
 7. Osnovi psihologije ličnosti     
 8. Psihologija zrelog doba i starenja
 9. Strani jezik 1 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1)  student bira jedan od ponuđenih

Godina II - ispiti

 1. Komparativna andragogija  
 2. Obrazovanje odraslih - ekonomski aspekti     
 3. Psihologija učenja
 4. Sociologija obrazovanja     
 5. Andragoška didaktika     
 6. Osnovi socijalne psihologije     
 7. Učenje odraslih
 8. Strani jezik 2 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1) Student izučava jezik koji je odabrao u prvoj godini.

 

Godina III - ispiti

 1. Andragogija rada
 2. Sistem i organizacija obrazovanja odraslih
 3. Uvod u andragoška istraživanja
 4. Menadžment i marketing u obrazovanju
 5. Metode i tehnike istraživanja u obrazovanju
 6. Planiranje obrazovanja odraslih
 7. Izborni predmet (društveni aspekti duševnih poremećaja; opšta psihopatologija; ponašanje potrošača i marketing; stres na radu; teorija i praksa psihoterapije i savetovanja)
 8. Izborni predmet (analiza potreba za veštinama i obukama; andragoške uloge i funkcija nastavnika; metodika građanskog i interkulturnog obrazovanja; osnovno obrazovanje odraslih i ključne kompetencije; politika i strategija obrazovanja odraslih; primena teorija učenja u obrazovanju odraslih)

 

Godina IV - ispiti

 1. Andragogija komunikacija i medija
 2. Porodična andragogija
 3. Razvoj ljudskih resursa
 4. Andragogija slobodnog vremena
 5. Stručno obrazovanje odraslih
 6. Stručna praksa
 7. Izborni predmet (muzeologija; uvod u studije baštine; heritologija)
 8. Izborni predmet (obrazovanje; kvalitet u obrazovanju odraslih; obrazovanje i rekreacija odraslih; obrazovanje lidera; obrazovanje starih; organizacija koja uči; penološka andragogija; regrutovanje i selekcija ljudskih resursa)
   
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog