Prijemni.infostud.com


Studijski program - Menadžment u informacionim tehnologijama

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

FAM Menadžment u informacionim tehnologijama

Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama predstavlja interdisciplinarne osnovne akademske studije. Interdisciplinarnost se ogleda u tome što su studije sačinjene od disciplina inženjerskog, menadžerskog i od disciplina informatičkog profila. Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata u oblasti inženjerskog menadžmenta i informacionih tehnologija radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja procesa upravljanja informacionim tehnologijama na principima inženjerstva i strateškog promišljanja.

Cilj programa je osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima.

Savremene metode upravljanja zasnivaju se na upravljanju u realnom vremenu. Za takav vid upravljanja neophodna je visoka kompjuterska pismenost. Na ovom studijskom programu studenti će se posebno edukovati za primenu savremenih informacionih tehnologija.

Ciljevi Menadžmenta u informacionim tehnologijama predstavljaju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim veštinama kao i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Studenti stiču kompetencije za samostalno organizovanje poslovanja i upravljanje informatičkim centrima u organizacijama različitih delatnosti.

Nastava na studijskom programu se organizuje izvođenjem predavanja, vežbi i putem obavljanja stručne prakse. Vežbe se izvode u malim grupama, u računarskim laboratorijama. U okviru seminarskih radova, a u skladu sa predviđenim nastavnim planovima i programima, studenti samostalno, timski i uz pomoć mentora, teorijski ili empirijski istražuju i obrađuju određene informatičke probleme.

U izvođenju teorijske i praktične nastave zastupljene su sve savremene nastavne metode, koristi se savremena hardverska i softverska oprema. 

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je Diplomirani inženjer menadžmenta.

 

Nastavni plan možete preuzeti ovde.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog