Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava iz Opšte i fizičke hemije za upis na Fakultet za fizičku hemiju (FFH)

Fond časova je 28 (7 termina × 4 časa), održava se subotom od 10 do 14 časova na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Prvi termin je 21.april 2018. Predviđeno je da se kurs završi 2. juna 2018. Nastavu izvode astistenti FFH.

Nastava se realizuje prema zbirkama zadataka iz opšte hemije, pre svega:

  1. R. Nikolajević, M. Šurjanović: „Zbirka zadataka iz hemije“, Zavod za udžbenike, Beograd.
  2. N. L. Glinka: „Zadaci i vežbe iz opšte hemije“

Program nastave:

  1. Rastvori. Rastvori elektrolita. Kiseline i baze. Vodonični eksponent.  21.04.2018.
  2. Stehiometrijska izračunavanja (Fizičke veličine i merne jedinice. Količina supstance. Osnovni gasni zakoni. Avogadrov zakon) 28.04.2018.
  3. Hemijske reakcije: Tipovi reakcija; Energetika hemijskih reakcija. 05.05.2018.
  4. Struktura atoma. Radioaktivnost. Hemijska veza. 12.05.2018.
  5. Oksido-redukcione reakcije. Osnovi elektrohemije. 19.05.2018.
  6. Hemijske reakcije: Brzina hemijske reakcije i hemijska ravnoteža, 26.05.2018.
  7. Sinteza i rekapitulacija gradiva, 02.06.2018.

Cena kursa:

Cena je 1.000,00 RSD po jednom terminu (4 časa). Polaznici pripremne nastave mogu da biraju broj termina (od jednog do svih sedam).

Prijave i uplata:

Iznos od 1.000,00 RSD po terminu (4 časa) se uplaćuje unapred, pre dolaska na izabrani termin. Potrebno je doneti priznanicu prilikom dolaska na sam termin održavanja pripremne nastave, kao dokaz o uplati. Dolazak je poželjno prijaviti na e-mail adresu: prijemni@ffh.bg.ac.rs. Polaznici unapred mogu uplatiti celokupan iznos ili mogu plaćati odvojeno za svaki termin.

Uplatu u odgovarajućem iznosu treba izvršiti na žiro račun Fakulteta za fizičku hemiju.

Primalac: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd.

Svrha uplate: Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita.

Račun broj: 840-1888666-94.

Poziv na broj: 742311.

Zainteresovani kandidati eventualna dodatna pitanja ili pojašnjenja mogu dostaviti na adresu prijemni@ffh.bg.ac.rs.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: