Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne akademske studije fizičke hemije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika, Hemija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine, Matematika, Fizička hemija,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Studijski program osnovnih akademskih studija fizičke hemije, prema Statutu Fakulteta, traje 8 semestara, i donosi 240 ESPB bodova. 

Posle završenih studija student stiče akademsko zvanje fizikohemičar

Studijski program akademskih studija se sastoji od jednosemestarskih obaveznih i izbornih predmeta, za koji je predviđena aktivna nastava sa brojem časova većim od 20 časova nedeljno. Svaki predmet definisan je brojem časova aktivne nastave koju vode nastavnici, teorijskih i eksperimentalnih vežbi koje vode saradnici, i brojem ESPB bodova. Studijski program predviđa vežbe na svim predmetima, pri čemu najveći broj predmeta ima eksperimentalne vežbe koje studenti samostalno izvode, a dobijene rezultate sređuju koristeći kompjutersku obradu rezultata.

Za svaki predmet je utvrđen način izvođenja nastave kao i način kontinualnog ocenjivanja. Zbog kompleksnosti sadržaja i zastupljenosti različitih oblika nastave, a u cilju savladavanja predviđenih sadržaja, 1ESPB=30 sati rada studenta je osnovica za izračunavanje broja bodova na svakom pojedinačnom predmetu, i ukupan broj bodova na studijskom programu.

Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta, a završava se završnim radom koji nosi 16 ESPB.

Studijski program je u celini koncipiran uz poštovanje preporuka da jezgro struke nosi više od 50% ESPB (Chemistry studies in the European higher Education Area, jun 2004, sajt ECTN).

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program:

 

Š

Naziv predmeta

S

T

SP

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

LV

PRVA GODINA

1.

FHOK1

Opšti kurs fizičke hemije 1

1.

TM

O

4

 

4

7

2.

FHM1

Matematika 1

1.

AO

O

4

4

 

11

3.

FHUSM

Uvod u strukturu materije

1.

NS

O

2

2

 

4

4.

FHULR

Uvod u laboratorijski rad

1.

AO

O

1

 

6

4

5.

FHIB1

Predmet izbornog bloka 1

1.

 

IB

1

2

 

4

6.

FHOK2

Opšti kurs fizičke hemije 2

2.

TM

O

4

 

4

7

7.

FHHT

Hemijska termodinamika

2.

NS

O

4

 

4

6

8.

FHF1

Fizika 1

2.

TM

O

3

2

2

7

9.

FHNH

Neorganska hemija

2.

TM

O

4

 

 

6

10.

FHIB2

Predmet izbornog bloka 2

2.

 

IB

1

 

2

4

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 60, Ukupno ESPB =60

DRUGA GODINA

11.

FHM2

Matematika 2

3.

AO

O

4

4

 

10

12.

FHF2

Fizika 2

3.

TM

O

3

2

2

7

13.

FHKAH

Klasična analitička hemija

3.

NS

O

2

 

6

7

14.

FHEJ1

Engleski jezik 1

3.

AO

O

2

2

 

2

15.

FHIB3

Predmet izbornog bloka 3

3.

 

IB

1

 

2

4

16.

FHA

Atomistika

4.

NS

O

4

1

4

10,5

17.

FHF3

Fizika 3

4.

TM

O

3

1

2

6

18.

FHOH

Organska hemija

4.

NS

O

4

 

4

8

19.

FHEJ2

Engleski jezik 2

4.

AO

O

2

2

 

1,5

20.

FHIB4

Predmet izbornog bloka 4

4.

 

IB

1

 

2

4

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 60, Ukupno ESPB =60

TREĆA GODINA

21.

FHAS

Atomska spektrohemija

5.

NS

O

4

 

4

7

22.

FHRNH

Radiohemija i nuklearna hemija

5.

SA

O

4

 

4

7

23.

FHST

Statistička termodinamika

5.

NS

O

4

2

 

7

24.

FHBH

Biološka hemija

5.

SA

O

2

 

2

4

25.

FHIB5

Predmet izbornog bloka 5

5.

 

IB

2

 

2

5

26.

FHMS

Molekulska spektrohemija

6.

NS

O

4

 

4

8

27.

FHE

Elektrohemija

6.

NS

O

4

 

4

8

28.

FHHK

Hemijska kinetika

6.

NS

O

4

 

4

8

29.

FHPRFH

Primena računara u fizičkoj hemiji

6.

NS

O

4

2

 

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 60

ČETVRTA GODINA

30.

FHKH

Kvantna hemija

7.

NS

O

4

4

 

7

31.

FHBH

Biofizička hemija 1

7.

SA

O

4

 

4

7

32.

FHMMFH

Matematičke metode u fizičkoj hemiji

7.

TM

O

4

2

 

5

33.

FHIB6

Predmet izbornog bloka 6

7.

 

IB

2

 

2

5,5

34.

FHIB6

Predmet izbornog bloka 6

7.

 

IB

2

 

2

5,5

35.

FHFA

Fizičkohemijska analiza

8.

SA

O

4

 

4

7

36.

FHFHČS

Fizička hemija čvrstog stanja

8.

NS

O

4

 

4

7

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46

37.

FHZR

Završni rad

8.

-

16

Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama studija 226 ( 28,5 po semestru) i Ukupno ESPB  = 240

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove
S-semestar u kome je predmet
Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni
Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok 
Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedeljno.
Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou. 
Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu.
Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.

 

Izborne predmete možete pogledati ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog