Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Ako odgovorno planirate budućnost i želite da steknete znanje koje će vam omogućiti ostvarenje ličnih ambicija i aktivno učešće u izgradnji evropske perspektive naše zemlje, pravi izbor je

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE.

Karakter Fakulteta 

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. godine. U sastavu je Univerziteta «Educons». Aprila 2009. Fakultet i svi studijski programi su akreditovani. Ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka).

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije prava (240 ESPB) traju četiri godine (akademski naziv „diplomirani pravnik“). Uslov za upis na studije je završena srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Master akademske studije prava (60 ESPB)traju godinu dana (akademski naziv „master pravnik“) i upisuju ih diplomirani pravnici.

Osnovne akademske studije politikologije (180 ESPB) traju tri godine (akademski naziv „politikolog“) a uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Master akademske studije politikologije (120 ESPB) traju dve godine (akademski naziv „master politikolog“). Studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. Ako su osnovne studije trajale četiri godine, studenti odmah upisuju drugu godinu master studija.

Konsultativna nastava subotom na FEPPS-u

Fakultet za evropske pravno-političke studije za svoje studente, koji iz različitih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu (studenti koji su zaposleni, čije je mesto stanovanja znatnije udaljeno i dr.) organizuje i poseban modul studiranja u vidu stalne konsultativne nastave subotom tokom oba semestra.
Na ovoj način studenti ostvaruju sve pogodnosti redovnog studiranja (analiza i razjašnjenje ključnih nastavnih sadržaja, kolokvijumi, konsultacije o seminarski radovima, koriščenje biblioteke, fakultetske baze podataka i dr.). Kroz ove aktivnosti studenti mogu ostvariti i maksimalan broj predispitnih poena.

Za sve one koji žele da napreduju u poslu i konstantno se razvijaju, FEPPS je pravo mesto, kao jedini fakultet čiji će se diplomirani studenti podjednako dobro moći snalazitii u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.

Čemu FEPPS?

Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja. Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi će u narednim godinama dovesti do sveopšte integracije svih zemalja u Evropi, uključujući i našu, u okviru Evropske unije.

Zbog toga moderne i perspektivne pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan je nacionalno pravo naše zemlje, a drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Nastavni planovi i programi FEPPS-a su upravo sačinjeni tako da uspešno odgovaraju na oba navedena zahteva.

FAKULTET JE KOMPLETNO AKREDITOVAN

Akreditovani su:

  • Fakultet kao visokoškolska ustanova
  • Studijski program osnovnih akademskih studija prava
  • Studijski program osnovnih akademskih studija politikologije
  • Studijski program master akademskih studija prava

Zašto izabrati FEPPS?

U opštoj ponudi studija na visokoškolskim ustanovama u AP Vojvodini i Republici Srbiji, FEPPS je poseban po tome što je:

  • jedini fakultet za istovremene studije nacionalnog prava i prava EU u zemlji;
  • jedini fakultet za politikološke studije u AP Vojvodini;
  • jedini fakultet koji obrazuje pravnike i politikologe tako da se podjednako dobro mogu snalaziti i u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.

Izabrati FEPPS znači istovremeno izabrati i sadašnjost i budućnost, i svoju zemlju i njenu evropsku perspektivu.

Smerovi, kurikulumi

Na Fakultetu postoje dva smera, pravni i politikološki.

Na prvoj godini se izučavaju teorijske i opšteobrazovne discipline od fundamentalnog značaja za obrazovanje kako studenata prava, tako i politikologije. Pri tome se već i kod tih predmeta (u meri u kojoj je to moguće) izučavaju i sadržaji koji se odnose na Evropsku uniju.

Nakon prve godine, u kojoj je većina predmeta zajednička za oba smera, studenti se usmeravaju na pravni ili politikološki smer, po sopstvenom izboru. Opredeljivanje za smer se vrši već prilikom upisa u prvu godinu studija, ali se u opravdanim slučajevima može promeniti posle završene prve godine studija. Predmeti na narednim godinama su uže stručni, u skladu sa obrazovnim profilom svakog smera. U strukturi svih studijskih programa najmanje 20%  su izborni predmeti, koje studenti biraju prema sopstvenim afinitetima.

Pored opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta, studenti sve tri godine studija imaju u oba semestra po dva časa nedeljno strani jezik (engleski, nemački).

 

Uslovi upisa

 

Prvu godinu osnovnih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih profila obrazovanja. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat koji ima položenu opštu maturu, oslobađa se obaveze polaganja ovog ispita.

Pravo upisa, pod istim uslovima, u prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Upis kandidata na prvu godinu studija sprovodi se na osnovu konkursa koji se svake godine objavljuje u drugoj polovini marta meseca.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Lice sa višim, odnosno sa visokim obrazovanjem može se upisati na osnovne studije na Fakultetu bez polaganja prijemnog ispita.

Školarina

Godišnja školarina iznosi 1.480 € u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u ratama.

Nosioci Vukove diplome su oslobođeni plaćanja školarine na prvoj godini studija. Kandidati koji su imali odličan uspeh u sva četiri razreda srednje škole plaćaju 75% propisane školarine na prvoj godini studija.

Udžbenici su za sve upisane studente besplatni.

Dodatne informacije

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti u prostorijama Fakulteta (Narodnog fronta 53, Novi Sad), kao i na sledećim telefonskim brojevima:

021/417 633;

021/6756 200;

021/6756 201.

www.fepps.edu.rs

e-mail: ssluzba@fepps.edu.rs
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog