Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Zašto upisati FIMEK?

 

Kvalitetna i savremena znanja za ceo svet

Kvalitet je ono što FIMEK čini posebnim i drugačijim od drugih. Naš sistem kvaliteta za delatnost pružanja obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen je sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 što je potvrđeno i sertifikatom od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT iz Beča.

Kvalitetu celokupnog obrazovnog procesa na FIMEK- doprinosi i visok stepen interaktivne nastave koja je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim akademskim iskustvom i iskustvom u praksi, kao i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Cilj nam je da kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri.

FIMEK

 

Stručna praksa

FIMEK posebnu pažnju poklanja pružanju studentima ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

 

Savremene nastavne metode

U nastavi se koriste predavanja, slučajevi iz prakse, diskusije i seminari. Studenti su aktivni učesnici nastave te se kod njih potstiče kritičko mišljenje, razvoj kreativnosti, učenje na primerima i samostalnost u traženju rešenja poslovnih problema.

 

Širok izbor studijskih programa

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment realizuje se 15 akreditovanih studijskih programa na tri nivoa studija. Kvalitet studijskih programa ogleda se u činjenici da FIMEK pruža znanja koja su usklađena sa evropskim standardima i preporukama, kao i sa osnovnim principima Bolonjske deklaracije i evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB). Takođe, svi programi su usklađeni sa savremenim svetskim tokovima u obrazovanju i uporedivi su sa sličnim programima na inostranim fakultetima.

FIMEK

 

Dobar kontakt i saradnja sa nastavnicima

Nastavnici rade sa studentima u malim grupama, što im omogućava pojedinačni rad sa studentima. Organizuju se radionice u kojima se obrađuju aktualne teme od interesa za studente. Organizuju se povremena predavanja stručnjaka iz prakse kao i posete informatičkim kompanijama i sajmovima.

Uspostavljen je i novi oblik saradnje sa studentima posredstvom udruženja studenata koje omogućava dodatno obrazovanje iz aktuelnih područja informatike, rad na informatičkim projektima, organizaciju vlastitih radionica i seminarske nastave, stvaranje virtuelnog radnog prostora i prisustvovanje naučnim i stručnim skupovima i raspravama.

 

Priprema za život u učećoj civilizaciji

Jedan od najtežih problema koji će savremeni obrazovni sistem morati rešiti jeste pitanje osposobljavanja za učenje tokom celog života. Naime, brzo rešavanje problema, brzo pronalaženje informacija, njihova obrada i upotreba, kao i efikasno skladištenje tih informacija, već danas se nameće kao jedan od osnovnih zadataka u edukaciji i vaspitanju savremene ličnosti.

FIMEK

 

Priznata diploma

Diplome Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, a u zavisnosti od studijskog programa za koji se student opredeli. Takođe, diplome stečene na navedenim fakultetima su priznate u ne samo u Republici Srbiji i regionu, već i širom sveta i omogućavaju sigurno napredovanje u karijeri.

 

Lako do uspešnog zaposlenja

Uspešnim savladavanjem studijskih programa naših fakulteta studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja.

Uz diplomu FIMEK-a naši studenti uspešno nalaze zaposlenje kako u Republici Srbiji, tako i u drugim zemljama širom sveta. Dosadašnja praksa je pokazala da naši studenti uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Trenutno, naši studenti razvijaju uspešne karijere kako u Srbiji i regionu, tako i širom sveta, na primer u Nemačkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Dubaiju, Kataru, SAD i drugim.

FIMEK

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog