Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Pravo da upišu Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, a koji su državljani Republike Srbije. Strani državljani se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi.

Upisna procedura obuhvata polaganje prijemnog ispita, u vidu testa opšte kulture, zatvorenog tipa. Test je standardizovan, polaže se pismenim putem i predstavlja selekcioni ispit, što znači da svi kandidati koji polože test dobijaju određeni broj bodova i samim tim mesto na rang-listi.

Prijemni ispit se sastoji od 30 odabranih pitanja od ukupno 200 pitanja. Svako pitanje nosi po dva boda, što znači da na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji maksimalno 60 bodova.

Na sva pitanja u testu kandidat će imati ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan i biraće ga zaokruživanjem odgovarajućeg slova ispred odgovora.

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:

 • na osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat ostvaruje najviše 40 bodova;
 • na osnovu testa iz opšte kulture, kandidat ostvaruje najviše 60 bodova;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova (od ukupnih 100 bodova) da bi stekao pravo na upis i rangiranje.

 

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs i polaganje prijemnog:

 • Prijavni list;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole;
 • Diploma o položenom maturskom (završnom) ispitu;
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica).

Za prijavu na konkurs podnose se samo fotokopije navedene dokumentacije (koje se zadržavaju) uz originale koji se podnose samo na uvid.

 

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godine osnovnih studija:

 • Originali svedočanstava završenih razreda srednje škole;
 • Original izvod iz matične knjige rođenih;
 • Studentska knjižica - indeks (student dobija u studntskoj službi);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (student dobija u studntskoj službi);
 • Dve fotografije 3,5 x 4,5 cm;
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).

Za upis na prvu godinu osnovnih studija podnose se originali ili overene foto-kopije navedenih dokumenata.

Lica sa završenom višom školom i lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, a koja ispunjavanju gore navedene uslove za upis, upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih akademskih studija za koju ispunjavaju uslove prema pravilima Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, bez polaganja prijemnog ispita. Pored gore navedene dokumentacije potrebno je doneti i uverenje o položenim ispitima izdato od strane visokoškolske ustanove sa koje student dolazi, a na osnovu koje se utvrđuje eventualna razlika ispita, kao i godina studija na koju se student upisuje.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog