Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Informatika i računarstvo,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Studijski program Informatika koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.

Studijski program Informatika namenjen je onima koji žele da se steknu savremena i kvalitetna znanja iz oblasti računarskih nauka i informacionih tehnologija.

Razvijeni svet je u poslednjih deset godina prešao u informaciono društvo, podstaknut naglim i snažnim razvojem računarske nauke i tehnologije koja je postala nezamenljiv deo intenzivnog razvoja svakog društva. Danas u Srbiji ima oko 12000 IT stručnjaka koji su zaposleni u oko 1500 preduzeća, i to ne samo u IT kompanijama već i u bankarskom sektoru, telekomunikacijama, medijima, školama, univerzitetima itd. Međutim, danas u Srbiji nisu zadovoljene godišnje potrebe za stručnjacima iz oblasti IT sektora, tako da najveći problem predstavlja pronalaženje visoko stručnih kadrova. Stoga, cilj studijskog programa Informatika jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština koje su u skladu sa najvišim evropskim akademskim standardima, kao i sa zahtevima tržišta rada. Tokom studija iz studentima se pružaju savremena znanja i veštine iz projektovanja, razvoja i primene savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je stavljen na usvajanje sveobuhvatnih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim i na osposoblјavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Tokom studija organizovana je stručna praksa kao deo nastavnog procesa, kako bi se kod studenata razvile veštine koje zahteva savremeno tržište rada, a u cilju sveobuhvatne pripreme studenata za uspešno zaposlenje i razvoj karijere.

Nakon završetka studijskog programa Informatika studenti su kompetentni i društveno odgovorni stručnjaci, svestrano osposobljeni za rad u privredi, bankarskom sektoru, telekomunikacijama, medijima, kao i za uspešno izvođenje nastave iz računarstva i informatike kako u osnovnim tako i u srednjim školama. Važno je istaći da zanimanja iz oblasti informacionih tehnologija predstavljaju najtraženija i najplaćenija zanimanja današnjice, tako će po završetku studija, studentima biti na raspolaganju mogućnost zaposlenja na poslovima kao što su web developer, softwere developer, programer, web administrator, sistem administrator, analitičar informacionih sistema itd. Takođe, na Forbsovom spisku 20 najbogatijih ljudi čak četvoro su iz oblasti informacionih tehnologija. Stoga je ovaj studijski program interesantan za sve one koji žele uspešno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Informatika traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INFORMATIČAR. Po završetku osnovnih akademskih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

 

Nastavni plan studijskog programa
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog