Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 93(357) 1434 1116
- Animacija u inženjerstvu 56(60) 30 78.14 30 59.00
- Arhitektura 173(120) 47 78.56 72 65.18
- Biomedicinsko inženjerstvo 66(60) 20 80.60 40 62.92
- Čiste energetske tehnologije 18(60) 20 62.00 40 44.58
- Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 18(60) 24 50.34 32 36.06
- Elektronika i telekomunikacije 8(40) 15 57.86 25 46.14
- Energetika i procesna tehnika 35(60) 50 61.44 10 58.66
- Energetika, elektronika i telekomunikacije 214(240) 160 70.52 80 64.52
- Geodezija i geomatika 76(70) 40 64.96 30 53.54
- Grafičko inženjerstvo i dizajn 172(90) 50 85.18 39 77.32
- Građevinarstvo 89(180) 108 50.12 39 35.46
- Industrijsko inženjerstvo 44(80) 35 72.80 45 65.18
- Inženjerski menadžment 180(180) 55 75.82 125 53.60
- Inženjerstvo informacionih sistema 121(80) 30 77.32 49 68.00
- Inženjerstvo zaštite na radu 36(40) 20 61.36 19 53.08
- Inženjerstvo zaštite životne sredine 43(90) 60 52.50 29 34.64
- Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 31(60) 50 51.74 10 50.06
- Mehatronika 128(90) 50 72.44 40 66.16
- Merenje i regulacija 6(60) 10 59.24 18 40.12
- Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 10(40) 20 53.58 20 49.26
- Primenjeno softversko inženjerstvo 172(160) 100 76.00 60 70.54
- Proizvodno mašinstvo 64(100) 75 57.62 25 50.86
- Računarstvo i automatika 446(240) 190 81.04 48 77.34
- Saobraćaj i transport 134(140) 70 54.00 66 36.32
- Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 22(24) 10 69.38 11 54.47
- Softverske i informacione tehnologije staro 62(60) 20 65.44 40 50.94
- Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 321(80) 40 93.00 40 87.00
- Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 2(30) 15 61.84 15 52.84
- Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 24(40) 20 60.32 19 51.24Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog