Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Arhitekturu

Osnovne akademske studije: Arhitektura

Departman za arhitekturu i urbanizam

Pripreme za polaganje prijemnog ispita za školsku 2018/19. godinu

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture organizovani su na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, a nastavu drže zaposleni profesori. Kurs je osmišljen kao priprema za polaganje prijemnog ispita i kao pripremna godina koja treba da omogući kandidatima da steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.

Kandidatima ove pripreme treba da pomognu u sticanju novih i proširenju dosadašnjih znanja o arhitekturi, kako bi sa više uspeha polagali prijemni ispit koji će se polagati u vidu testa u jednom danu. Pitanja na testu će biti raznovrsna i sastavljena od tema koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave i iz zadate literature.

Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su sledeće:

 1. Arhitektonsko projektovanje;
 2. Urbanizam;
 3. Geometrija i računari;
 4. Savremena arhitektura, istorija i teorija;
 5. Umetnost i dizajn u arhitekturi.

Časovi priprema u zimskom semestru počinju 21. oktobra 2017. godine i odvijaće se subotom u terminu od 10 do 13 časova u amfiteatru AH1b na IV spratu nastavnog bloka Fakulteta tehničkih nauka, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. U zimskom semestru (21. oktobra – 3. februara) planirano je 13 nastavnih jedinica. Neradne subote biće 11. novembar i 30. decembar 2017. godine i 06. Januar 2018. godine.

Pripremna nastava će se odvijati i u letnjem semestru (17. februara – 26. maja), uz nove teme i predavače.

Cene pohađanja pripremne nastave su sledeće:

 • Jedan dolazak 3.000,00 din
 • Mesec dana (4 dolaska) 9.200,00 din
 • Letnji semestar (13 dolazaka) 30.000,00 din

Kandidati uplatu mogu izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti na sledeći račun:

Žiro račun: 840-1710666-12

Broj modela: 97

poziv na broj: 110320

svrha: pripremni časovi – Arhitektura

primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Kandidati moraju doneti i pokazati dokaz o uplati kursa na početak časa, zbog čega se savetuje da dođu 15 minuta ranije.

PRIPREME NI U KOM SLUČAJU NISU OBEZBEĐENjE UPISA, koji zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata koje pokažu na prijemnom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

 

Literatura za polaganje ispita

Arhitektura:

 1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
 2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
 3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd

Opšta kultura:

 1. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
 2. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
 3. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
 4. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
 5. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.

 

Priprema za prijemni ispit na Grafičkom inženjerstvu i dizajnu

Kako bi svet grafičkog oblikovanja, tehnologije i inženjerstva približili budućim studentima, departman za Grafičko inženjerstvo i dizajn i ove godine organizuje radionice sa različitim tematskim sadržajem a prema sledećem rasporedu:

 • Grafički dizajn u pokretu - 11.11.2017.
 • Dizajn kompjuterskih igara - 18.11.2017.
 • Grafička ambalaža i proširena realnost - 25.11.2017.
 • Radionica sito štampe - 02.12.2017.
 • Projektovanje pop-up knjige - 09.12.2017.
 • Grafičko oblikovanje (godišnjak) - 16.12.2017.
 • Dizajn promotivnog plakata - 03.02.2018.

GRID radionice i predavanja

Pozivamo sve zaintersovane da se prijave putem upitnika na sledećem linku:

Radionice će se održavati u prepodnevnim časovima a tačno vreme održavanja biće blagovremeno istaknuto na Facebook stranicama GRID i FTN

Dodatne opšte informacije o sadržaju radionica se nalaze na sledećem linku:

A kako je to izgledalo ranijih godina možete vidjeti u albumu fotografija:

Srdačno Vas očekujemo!
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog