Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripreme kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju

Pripreme kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija održaće se na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 5. juna do 30. juna 2017. godine. Prijavljivanje kandidata za pripreme vrši se od 22. maja do 23. juna 2017. godine, od 09,00 do 14,00 časova u prostorijama Službe opštih poslova na Fakultetu. Pripremama će biti obuhvaćen kompletan program prijemnog ispita. Prijem kandidata za pripreme obaviće se 2. juna 2017. sa početkom u 10,00 časova u novom Amfiteatru Fakulteta.

Napomena: Prilikom prijave za pripreme kandidat mora dostaviti fotokopiju izveštaja specijaliste sportske medicine. Originalnu lekarsku dokumentaciju, koja je predviđena za prijemni ispit kandidati treba da prilože prvog dana prijemnog ispita.

Cena celokupnog programa priprema je 10.000,00 dinara. Ovaj iznos blagovremeno treba uplatiti na račun Fakulteta.

  • Svrha uplate: Pripreme za prijemni ispit
  • Primalac: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Lovćenska 16, 21000 Novi Sad
  • Račun primaoca: 840-1718666-68
  • Model i poziv na broj: 97, 48223101692505

Primer pravilno popunjene uplatnice

Za sve dodatne informacije obratite se koordinatoru priprema:

  • Gordana Šajnov, 021/450-188, lokal 124

Lekarska dokumentacija sadrži originalne laboratorijske nalaze i uverenje lekarske ustanove specijalizovane za oblast sportske medicine u mestu prebivališta.

Originalni laboratorijski nalazi:

  • Pregled krvi (KKS; SE; BIL; ŠUK; kreatinin, acidum urikum),
  • Pregled urina,
  • EKG u miru i opterećenju.

U Novom Sadu se lekarsko uverenje zdravstvene ustanove specijalizovane za oblast sportske medicine može dobiti u:

Ukoliko u mestu boravka kandidata postoji specijalistička ordinacija sportske medicine, uvažiće se i uverenje izdato u toj ordinaciji, sa originalnim nalazima laboratorije i EKG.


Izdvojene ustanove: