Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripreme kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija održaće se na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 4. juna do 29. juna 2018. godine.

Prijavljivanje kandidata za pripreme vrši se od 21. maja do 22. juna 2018. godine, od 09,00 do 14,00 časova u prostorijama Službe opštih poslova na Fakultetu.

Pripremama će biti obuhvaćen kompletan program prijemnog ispita.

Prijem kandidata za pripreme obaviće se 1. juna 2018. sa početkom u 10,00 časova u novom Amfiteatru Fakulteta.

Napomena: Prilikom prijave za pripreme kandidat mora dostaviti fotokopiju izveštaja specijaliste sportske medicine. Originalnu lekarsku dokumentaciju, koja je predviđena za prijemni ispit kandidati treba da prilože prvog dana prijemnog ispita.

Cena celokupnog programa priprema je 10.000,00 dinara. Ovaj iznos blagovremeno treba uplatiti na račun Fakulteta.

  • Svrha uplate: Pripreme za prijemni ispit
  • Primalac: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Lovćenska 16, 21000 Novi Sad
  • Račun primaoca: 840-1718666-68
  • Model i poziv na broj: 97, 48223101692505

Primer pravilno popunjene uplatnice

Za sve dodatne informacije obratite se koordinatoru priprema:

  • Gordana Šajnov, 021/450-188, lokal 124

Lekarska dokumentacija sadrži originalne laboratorijske nalaze i uverenje lekarske ustanove specijalizovane za oblast sportske medicine u mestu prebivališta.

Originalni laboratorijski nalazi:

  • Pregled krvi (KKS; SE; BIL; ŠUK; kreatinin, acidum urikum),
  • Pregled urina,
  • EKG u miru i opterećenju.

U Novom Sadu se lekarsko uverenje zdravstvene ustanove specijalizovane za oblast sportske medicine može dobiti u:

Ukoliko u mestu boravka kandidata postoji specijalistička ordinacija sportske medicine, uvažiće se i uverenje izdato u toj ordinaciji, sa originalnim nalazima laboratorije i EKG.

Prijemni ispit za upis u narednu školsku godinu održaće se od 2. do 4. jula 2018. godine.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: