Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Prvi upisni rok 2017.
Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Fakultet političkih nauka 847(500) 150 68.54 350 50.04
- Osnovne akademske politikološke studije 213(100) 35 82.82 65 70.50
- Osnovne akademske studije novinarstva 200(160) 50 68.54 110 50.04
- Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 158(100) 30 86.02 70 67.08Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog