Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Političke nauke, Sociologija,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: 30 pitanja iz predmeta PSIHOLOGIJA 20 pitanja iz predmeta SOCIOLOGIJA 10 pitanja iz predmeta USTAV I PRAVA GRAĐANA

Vežbaj online: Sociologija, Psihologija, Ustav i prava građana,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Obrazovanje za socijalnu politiku i socijalni rad ostvaruje se u složenim interdisciplinarnim studijama neophodnim za mnoge uloge socijalne politike i socijalnog rada u savremenom društvu. U toku četvorogodišnjih akademskih studija studenti stiču raznovrsna teorijska i metodološka znanja iz širokog spektra socioloških, politikoloških, psiholoških, ekonomskih i pravnih disciplina. Posebna pažnja se posvećuje disciplinama iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Tokom osnovnih akademskih studija, osim teorijskog rada, studenti kontinuirano i sistematski stiču znanja i obaveznom praktičnom nastavom, koju obavljaju u važnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, organima javne uprave, odgovarajućim ministarstvima sa ciljem sticanja produbljenih saznanja o praksi socijalne politike i socijalnog rada u posebnim okolnostima. Broj studenata na smeru omogućuje maksimalno podsticanje individualnog angažovanja studenata, kao i manjih grupa i timova. Sve ovo studije čini sadržinski i metodološki veoma zanimljivim.

******

Profesija socijalne politike i socijalnih radnika ima široke mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru sa izgledima za samozapošljavanje. Najveći broj studenata zapošljava se u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za zaštitu dece ometene u razvoju, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme) u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovanim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, u institucijama za decu i omladinu, za društvenu zaštitu dece, itd.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani socijalni radnik.

 

Studijski program

Studijski program je akreditovan 2015. godine i nastava se izvodi od akademske 2015/2016. godine. Studenti koji su prvu godinu akademskih studija upisali pre 2015. godine pohađaju nastavu po programu akreditovanom 2009. godine.

 

Nastavni plan možete videti ovde
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog