Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Novosti sa: Fakultet političkih nauka

 • Nastavni plan i program
  U attachment-ima možete pronaći planove organizacije nastave na osnovnim, specijalističkim i magistarskim akademskim studijama za studijsku 2016-17 godinu.
 • Akademski kalendar za 2015/2016 godinu
  U prilogu možete pogledati akademski kalendar za 2015/2016 godinu.
 • Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija 2016/17
  KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA 2016/17 FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA   BROJ SLOBODNIH MJESTA BUDŽET/SAMOFINANSIRANJE PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA JE SLJEDEĆI: ///////////////////////////////////////////// Budžet Samofinansiranje Fakultet političkih nauka 100 100 Novinarstvo 25 15 Međunarodni odnosi 25 15 Socijalna politika I socijalni rad 25 15 Politikologija 25 15 Evropske studije 0 40     Prijave na Konkurs podnose se u 
 • Dopunjen raspored ispita u avgustovskom roku
  U attachment-u možete pronaći dopunjen raspored ispita u avgustovskom roku.
 • Rang liste kandidata 2016/17
  U prilogu možete naći konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studiaja FPN, za studijsku 2016/17 godinu. O B A V J E Š T E NJ E UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2016/2017 GODINI OBAVIĆE SE  U ČETVRTAK 30 JUNA i PETAK 1. JULA 2016. GODINE U VREMENU 10.00 – 14.00h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (a nakon isteka roka za žalbe - 24h po objavljivanju preliminarnih rang listi) I TO: ŠALTER 1: - Politikologija - Novinarstvo - Evropske studije ŠALTER 2: - Međunarodni odnosi - Socijalna politika i socijalni
 • Neformalna Interesna Grupa Studenata - NIGS
  Neformalna Interesna Grupa Studenata FPN-a (NIGS) oformljena je u novembru 2013. Mlada organizacija koja je prepoznala svoj cilj djelovanja u: poboljšanju uslova rada i polažaja studenata, poboljšanju kvaliteta studija, zaštite prava i interesa studenata, poboljšanju studentskog standarda, olakšavanju komunikacije između studenata, Studentskog vijeća i Univerziteta Crne gore kao i organizovanju tribina,seminara i okruglih stolova u cilju razvijanja studentske svijesti i saradnje sa studentskim organizacijama kako u zemlji tako i u inostranstvu. Predsjednica ove organizacije je
 • Studentsko vijeće FPN-a
  Studentsko vijeće Fakulteta političkih nauka osnovano je oktobra 2012. godine, nakon održanih izbora za studenta povjerenika i predstavnike studijskih programa sa svih godina studija, u skladu sa Statutom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore. Danas SVFPN broji 26 (dvadeset i šest) članova. Njih 20 (dvadeset) su predstavnici studijskih programa, a u radu Vijeća učestvuju i predstavnici studentskih organizacija, i to po jedan ispred studentskog portala Tragom, Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka – MAPSS, Studentske asocijacije za međunarodnu saradnju – SAMS,
 • Upis primljenih kandidata
  O B A V J E Š T E NJ E O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2013/2014. GODINI OBAVIĆE SE  1, 2. i  3. JULA 2013. GODINE U VREMENU 10.00 – 14.00h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE I TO: ŠALTER 1 - Politikologija - Međunarodni odnosi ŠALTER 2 - Socijalna politika i socijalni rad - Novinarstvo - Evropske studije Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su priložiti: 1. INDEKS (popunjen) 2. DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks) 3. POPUNJENA DVA PRIJAVNA LISTA ŠV 20 / nabavlja se u
 • Rang liste kandidata 2013/2014
  U attachment-ima možete pronaći konačne rang liste kandidata za studijsku 2013/2014 godinu.
 • Rezultati dopunskog ispita 2013/2014
  U attachment-ima možete pronaći rezultate dopunskog ispita, kao i izvještaj o rezultatima dopunskog ispita.
 • Studentska Asocijacija za Međunarodnu Saradnju - SAMS
  Studentska Asocijacija za Međunarodnu Saradnju - SAMS je studentska organizacija osnovana u septembru 2012. godine, sa ciljem promocije saradnje među studentima iz Crne Gore i studentima iz inostranstva. Kroz projekte koje smo planirali da realizujemo cilj nam je unapređenje znanja o radu međunarodnih institucija, prvenstveno Ujedinjenih nacija, stvaranje bolje saradnje među univerzitetima, kroz udruživanje studenata sa različitih univerzitetskih jedinica, upoznavanje sa funkcionisanjem međunarodnih organizacija, promovisanje međunarodne saradnje, saradnja sa brojnim udruženjima i
 • Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija 2015/16
  Prijave na Konkurs podnose se u utorak  24. i srijedu  25. juna 2014. godine u periodu od  9h do 15h, u amfiteatrima Fakulteta političkih nauka. Kandidati su dužni priložiti: 1. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju; 2. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja; 3. Biometrijsku ličnu kartu izdatu poslije 05.05.2008. godine ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu; 4. Ovjerenu kopiju diplome
 • Dopunski ispit
  Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski ispit, odnosno stručni ispit. Testovi iz dva predmeta (maternji i strani jezik) od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, polažu se u ponedeljak, 27. juna 2016. godine.
 • UPIS 2016/2017
  Konkurs za upis na osnovne akademske studije će biti objavljen polovinom juna 2016. godine.  
 • Galerija fotografija
  Fotografije sa događaja na FPN-u.
 • Pozorišna grupa FPN
  Pozorišna grupa FPN-a je projekat pokrenut od strane studenata fakulteta, a sve u želji da se kroz još jednu studentsku organizaciju pokaže studentski aktivizam i pokriju određena interesovanja studenata. Projekat je jedinstven i nije se nikada pokretao ni na jednoj univerzitetskoj jedinici Univerziteta Crne Gore. Cijeli projekat je zamišljen tako da kroz kreativne radionice studenti prodube postojeća znanja i vještine iz oblasti glume, scenskog i medijskog nastupa i steknu nove vještine pohađajući radionice. Studenti su podijeljeni u dvije grupe, jedna grupa je grupa
 • Videodrom
  Videodrom je program na Fakultetu političkih nauka, nastao kao plod rada filmskih entuzijasta zainteresovanih za sve oblasti društvenih dešavanja pogotvo za politiku. Program je osnovan 2006. godine i predstavlja jedan od najstarijih programa studenata političkih nauka. Od februara 2014. godine Videodrom nastavlja sa radom pod okriljem Crnogoskog udruženja studenata političkih nauka, MAPSS. Za dodatne informacije obratite nam se putem e-maila: videodrom@2014gmail.com Pratite nas preko Facebook-a:
 • Sportsko društvo "Lider"
  Sportsko društvo "LIDER" postoji od februara 2009. godine. Od dana osnivanja, pa do danas Lider može da se pohvali brojnim uspjesima na dvije Politijade, kao i u univerzitetskim ligama. Fudbalska ekipa je dva puta osvajala trofej na Politijadama, odbojkaši su na prvoj bili prvi, a na drugoj drugi, dok košarkaši imaju zlato sa prve Politijade. Do sada najveći uspjeh ostvarila je košarkaška ekipa, koja je 2010.godine igrala finale Univerzitetske lige u košarci. Članovi Lidera su studenti i studentkinje koji vole da se druže i dokazuju i žele da predstavljaju
 • Debatni klub "Agora"
  Debatni klub Fakulteta politickih nauka formiran je sa ciljem unapredjenja govornih vještina studenata fakulteta kao i njihovih komunikacionih vještina. Takodje, želimo da doprinesemo razvoju kulture razumijevanja i tolerancije medju studentima diskusijom na različite teme koje će omogućiti svakom, i debaterima i publici, neki drugi ugao gledanja na problem. S obzirom da jedna obrazovna institucija kao sto je FPN, svake godine iznjedri veliki broj politikologa, novinara, socijalnih radnika i diplomata važno je razvijati njihovu svijest o potrebi rješavanja problema putem
 • MAPSS
  Udruženje studenata političkih nauka, MAPSS (Montenegrin Association of Political Science Students) je nevladina organizacija osnovana jula 2006. godine. Otvaranje Fakulteta političkih nauka u Podgorici stvorilo je potrebu kod studenata za osnivanjem organizacije koja će raditi na poboljšanju statusa studenata, razvijanju studentskog aktivizma i doprinese razvoju političkih nauka. Cilj organizacije je objedinjavanje studenata političkih nauka, razvijanje analitičkog i naučnog mišljenja putem projekata koji će donjeti odgovore i rješenja na zbivanja u državi i šire. Razmjena • Vesti o studiranju

  Saveti za polaganje prijemnog