Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Opšte informacije - Fakultet bezbednosti

 

fb


Fakultet bezbednosti je jedina visokoobrazovna institucija u Srbiji koja je matična za naučnoobrazovno i stručno osposobljavanje u interdisciplinarnoj oblasti nauka bezbednosti.

Fakultet bezbednostiNačin studiranja na Fakultetu bezbednosti organizovan je po sistemu modula/izbornih grupa, tako da student može, na osnovu većeg broja ponuđenih izbornih predmeta, sam da profiliše svoje studije u okviru užih naučnih oblasti: studije bezbednosti, odbrane, ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Fakultet obezbeđuje i mogućnost trajnog stručnog usavršavanja i akademskog napredovanja na specijalističkim, master i doktorskim studijama. 

Fakultet bezbednosti školuje generacije studenata koji, uz uvažavanje vrednosti nacionalnog i evropskog identiteta građana Srbije, slobodu i nezavisnost zemlje sagledavaju u duhu savremene bezbednosne kulture. Naučni i društveni ciljevi Fakulteta se objedinjuju u kreiranju otvorenog i kreativnog ambijenta za sticanje znanja i sposobnosti pomoću kojih svršeni studenti Fakulteta bezbednosti doprinose stabilnosti i razvoju demokratskih institucija države Srbije i njenog građanskog društva.

Diplomirani studenti obavljaju poslove u oblasti bezbednosti kao rukovodioci, menadžeri ili referenti u centralnim, regionalnim i lokalnim organima državne uprave, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim kompanijama, naučnoistraživačkim i stručnim institucijama, obrazovnim centrima,neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima itd. 

Pravo upisa na prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju osobe koje su stekle srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju - svih struka. Na prijemnom ispitu studenti polažu dva od tri ponuđena predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa: Sociologija, Psihologija i Ekologija.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.

 

Studije 

Na Fakultetu bezbednosti se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima, izvodi program sledećih studija:

 • Osnovnih akademskih – studije prvog stepena,
 • Specijalističkih strukovnih – studije drugog stepena,
 • Diplomskih akademskih (master) – studije drugog stepena,
 • Doktorskih akademskih – studije trećeg stepena.

Fakultet bezbednosti

Studije se izvode prema planu izvođenja nastave koji usvaja Nastavno-naučno veće fakulteta. Plan izvođenja nastave se objavljuje pre početka nastave u semestru i dostupan je javnosti na Internet prezentaciji Fakulteta.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, odnosno studijskih područja, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija. Studijski program predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta, a donosi ga Senat Univerziteta.

Fakultet organizuje i izvodi osnovne studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne godine. Program diplomskih (master), specijalističkih i doktorskih studija ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. novembra, a završava se 31. oktobra naredne godine.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.

 

Zаpošljаvаnje studenаtаFakultet bezbednosti 

Diplomirаni studenti Fаkultetа bezbednosti obаvljаju rаznovrsne poslove u oblаsti bezbednosti kаo rukovodioci i menаdžeri u centrаlnim, regionаlnim i lokаlnim orgаnimа držаvne uprаve, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemimа, mаlim i srednjim preduzećimа i privаtnim kompаnijаmа, nаučnoistrаživаčkim i stručnim institucijаmа, kаo i obrаzovnim centrimа, neprofitnom sektoru, humаnitаrnim orgаnizаcijаmа, inspekcijskim službаmа, medijimа itd.

 

Saradnja

Fakultet ostvaruje intenzivnu saradnju sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama. Na osnovu brojnih sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji realizuju se raznovrsni obrazovni i komercijalni programi. 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Odlaganje obaveza

  Započeti odmah sa zadacima koji su planirani je prava retkost, iako bi to trebalo da bude pravilo. Većina ljudi je sklona da odugovlači. 


 • Aktivno traženje posla

  Često čujemo da nezaposleni treba da se aktivno uključe u traženje zaposlenja. U našoj praksi prepoznajemo da nezaposleni aktivno traženje posla najčešće ne primenjuju na način koji bi im zaista pomogao da pronađu posao.


 • Samopouzdanje i uobraženost

  Da li je moguće imati samopouzdanje sve vreme? Da li je uobražena osoba samopouzdana ili ne? Da li samopouzdane osobe ikada sumnjaju u sebe? Da li je samopouzdanje ključno za uspeh u životu? Može li se samopouzdanje povećati?