Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Na fakultetu se svake godine organizuje pripremna nastava iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu. Pripremna nastava za prijemni ispit organizuje se iz predmeta: Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Matematika i Sociologija. Nastavu izvode nastavnici Fakulteta, a prijemni ispit se priprema prema udžbenicima za srednje škole i priručnicima čiji je izdavač Fakultet.

Ekonomski fakultet u Nišu pripremnu nastavu za upis studenata obavlja besplatno.

Besplatna pripremna nastava održavaće se u periodu od 18. do 22. juna 2018. 

Prijave za pripremnu nastavu primaće se do 15. juna 2018.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave u Službi za studentska pitanja. Prijavna procedura podrazumeva izbor predmeta iz kojih kandidat želi da pohađa pripremnu nastavu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: