Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Na fakultetu se svake godine organizuje pripremna nastava iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu. Pripremna nastava za prijemni ispit organizuje se iz predmeta: Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Matematika i Sociologija. Nastavu izvode nastavnici Fakulteta, a prijemni ispit se priprema prema udžbenicima za srednje škole i priručnicima čiji je izdavač Fakultet. Pripremna nastava organizuje se u periodu između završetka nastave u srednjoj školi i prijemnog ispita na Fakultetu (sredinom juna).

Ekonomski fakultet u Nišu pripremnu nastavu za upis studenata obavlja besplatno.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave u Službi za studentska pitanja. Prijavna procedura podrazumeva izbor predmeta iz kojih kandidat želi da pohađa pripremnu nastavu.


Izdvojene ustanove: