Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za prijem na Osnovne studije

Kako se prijaviti

Procedura upisa za studente Evropske Unije i internacionalne studente

  • Aplikanti podnose svoje kvalifikacije CITY College-u.
  • Molimo Vas da pogledate vodič za apliciranje.
  • Aplikacije najpre razmatra Akademsko Veće CITY College-a.
  • Ukoliko članovi veća odobre prijem kandidata, aplikacije se šalju na relevantne katedre Univerziteta Sheffield, koje donose konačnu odluku o prijemu aplikanata.
  • Odabrani kandidati dobijaju zvanično pismo o prijemu na izabrani program, poslato direktno sa Univerziteta Sheffield. Biće Vam dostavljeno pismo sa informacijama o ponudi Univerziteta, kao i pismo poslato od strane Internacionalne službe koje pruža smernice o Vašim narednim koracima.
  • Molimo Vas da imate na umu da Univerzitet Sheffield ima striktno ograničen broj mesta na svakom programu. Aplikacije se razmatraju po sistemu prioriteta, na osnovu datuma podnošenja. Po ispunjenju odobrenog broja mesta, aplikacije se ne prihvataju.

 

Školarina

Za informacije o akademskim troškovima, molimo pošaljete e-mail na acadreg@city.academic.gr ili da kontaktirate predstavništvo u Srbiji.

 

Formulari za prijavljivanje

Preuzmite formular za prijavljivanje za odabrani akademski program

 

Dodatna potrebna dokumentacija za apliciranje

Molimo Vas da preuzmete dole postavljen PDF fajl u kojem se nalaze informacije o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno da dostavite zajedno sa prijavom.

Osnovne studije

Zahtevi za upis i prijavu za Osnovne studije

 

Podnošenje prijave

Za akademsku godinu koja zvanično počinje u oktobru, prijave se podnose od oktobra do jula svake godine. Budući da Univerzitet Sheffiled striktno propisuje broj mesta predviđen za svaki program, kandidati koji su se kasno prijavili bi mogli završiti razočarani.

Prijavu i preostalu neophodnu dokumentaciju možete dostaviti putem e-maila acadreg@city.academic.gr ili poštom na adresu: CITY College, Registration Office Tsimiski Building, 13, Tsimiski str., 546 24 Thessaloniki, Greec

Za informacije o studentskoj vizi, molimo kliknite ovde.

CITY-jev Internacionalni Online Vodič
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog