Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu

Studirajte u biznis klasi!

Beogradska poslovna škola je vodeća obrazovna institucija za oblast poslovne informatike i elektronskog biznisa, menadžmenta, poreza i carina, finansija, bankarstva i računovodstva, marketinga i trgovine. Beogradska poslovna škola je sebi postavila zadatak da svojim studentima pruži strukovne, aplikativne kompetencije, da im omogući da steknu iskustvo kojim će ostvariti svoje profesionalne i lične planove.

Diplomci brzo i uspešno ulaze u poslovni svet i vidno se ističu u oblastima vezanim za svoje studije.

 

Beogradska poslovna škola danas

Visoka škola strukovnih studija je državna visokoškolska ustanova sa tradicijom dugom 59 godina. Nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja zasnivaju se na principima Bolonjske deklaracije. Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, BPŠ je akreditovala sedam studijskih programa na osnovnim studijama, čijim završetkom studenti stiču 180 ESPB. Pored osnovnih studija, BPŠ je akreditovala i tri studijska programa specijalističkih studija na kojima se stiče dodatnih 60 ESPB. Studijski programi koncipirani su po ugledu na programe vodećih svetskih poslovnih škola.

NASTAVNI PROCES

Nastavni proces BPŠ ima za cilj da studentima omogući sticanje stručnih znanja neophodnih za upravljanje modernim tokovima poslovanja u sistemu državne uprave, privrednim, finansijskim i drugim organizacijama. Na predavanjima i vežbama studenti razvijaju sposobnost analitičkog razmišljanja i kritičkog pristupa u procesu donošenja odluka. Korišćenjem savremenih koncepata, metoda i tehnika poslovnog odlučivanja studenti razvijaju liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja i timskog rada. Kroz obaveznu stručnu praksu na kraju osnovnih studija, studenti se osposobljavaju za neposredno uključivanje u poslovne procese i stiču dobru osnovu za nastavak obrazovanja, kako u zemlji tako i na prestižnim inostranim fakultetima i poslovnim školama.

Nastava se održava u amfiteatrima i salama za predavanja i vežbe sa savremenom opremom koja omogućava multimedijalnu i interaktivnu nastavu i komunikaciju. BPŠ poseduje savremen informatički centar koji je opremljen računarima i serverima poslednje generacije. Značajnu podršku nastavnom procesu pruža bogata izdavačka delatnost, kao i biblioteka u okviru koje se nalazi studentska čitaonica. Biblioteka je opremljena savremenom stručnom i udžbeničkom literaturom.

BPŠ je i ovlašćeni centar ECDL-a (European Computer Driving Licence) za testiranje po ECDL programu i za izdavanje sertifikata priznatog u celom svetu.

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne studije

Specijalističke studije

 • Menadžment poslovnih procesa
 • Strategijski finansijki menadžment
 • Menadžment računovodstva, kontrola i revizija

SARADNJA SA PRIVREDOM

BPŠ ima poslovnu saradnju sa brojnim kompanijama iz različitih oblasti u kojima studenti obavljaju stručnu praksu u trajanju od jednog semestra. Saradnja između kompanija i BPŠ ostvaruje se i kroz gostujuća predavanja i prezentacije predstavnika kompanija, kroz rešavanja studija slučajeva iz prakse, konferencije, seminare i radionice.

U 2014. godini, Evropsko društvo za istraživanje kvaliteta (The European Society for Quality Research – ESQR) dodelilo je BPŠ nagradu za najbolju stručnu praksu i nagradu za kvalitet u rukovođenju. BPŠ je jedina visokoškolska ustanova iz Srbije koja je dobitnik ovih nagrada. Takođe, BPŠ je i dobitnik nagrade „EDU – Biznis partner 2014” za izraziti doprinos u edukaciji i usavršavanju znanja i veština menadžera u regionu.

MEĐUNARODNA SARADNJA

BPŠ je uspostavila i razvila saradnju sa brojnim obrazovnim institucijama u inostranstvu. Posebno treba istaći saradnju sa Državnim univerzitetom kooperativnih studija (Duale Hochschule Baden-Württemberg) iz Štutgarta,  Pedagoškim univerzitetom iz Omska, Algonkvin koledžom iz Otave, Rimskom poslovnom školom (Rome Business School), Univerzitetom primenjenih nauka iz Utrehta u Holandiji (University of Applied Sciences Utrecht), IMC Univerzitetom primenjenih nauka iz Kremsa u Austriji (IMC University of Applied Sciences), ruskom Akademijom rada i socijalnih odnosa  (Akademiя truda i socialьnыh otnošeniй).      

STUDENTSKI PARLAMENT

U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, Studentski parlament, kao organ Škole, omogućava studentima da organizovano utiču na kvalitet obrazovnog procesa, da osmisle vannastavne aktivnosti (učešće na sportskim i stručnim takmičenjima, na naučnim i kulturnim manifestacijama), kao i da organizuju studentske ekskurzije i druga putovanja i druženja.

st8.jpg st4.jpg st9.jpgVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Odlaganje obaveza

  Započeti odmah sa zadacima koji su planirani je prava retkost, iako bi to trebalo da bude pravilo. Većina ljudi je sklona da odugovlači. 


 • Aktivno traženje posla

  Često čujemo da nezaposleni treba da se aktivno uključe u traženje zaposlenja. U našoj praksi prepoznajemo da nezaposleni aktivno traženje posla najčešće ne primenjuju na način koji bi im zaista pomogao da pronađu posao.


 • Samopouzdanje i uobraženost

  Da li je moguće imati samopouzdanje sve vreme? Da li je uobražena osoba samopouzdana ili ne? Da li samopouzdane osobe ikada sumnjaju u sebe? Da li je samopouzdanje ključno za uspeh u životu? Može li se samopouzdanje povećati?