Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu
- Poslovna ekonomija 0(132) 64
- Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0(32) 11
- Poslovna informatika 0(33) 20 7
- Poslovna informatika - studije na daljinu 0(32) 7

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: